Kokia tvarka Suomijoje apmokama muziejuose saugomų kūrinių autoriams už jų kūrinių viešinimą?

Suomijos muziejų asociacija ir Autorių teisų agentūros yra pasirašiusios susitarimus, pagal kuriuos muziejai be atskirų susitarimų su kūrinių autoriais gali skelbti kūrinių skaitmenines bylas muziejų interneto svetainėse, duomenų bazių ir kitose viešosiose prieigose. (išsamiau apie tai interneto svetainėje  http://www.museoliitto.fi/en.php?k=12786 ).

 

Licencijų išpirkimas iš autorių yra finansuojamas Suomijos kultūros ministerijos, muziejų ir privačių fizinių asmenų (kultūros, meno ir muziejų rėmėjų) lėšomis. Metams tai kainuoja apie 300.000,00 eurų. Mokama suma kūrinių autoriams priklauso nuo jų kūrinių skaitmeninių bylų peržiūrėjimo skaičiaus interneto viešosiose prieigose. Reikalingas lėšas surenka Suomijos muziejų asociacija.

 

Pagal nustatytą tvarką muziejų mokama suma negali viršyti trečdalio visos metinės autoriams išmokamos sumos. Licencijos išperkamos per kolektyvinę autorių teisių administravimo asociaciją. Kaip pastebi specialistai, tai labai

civilizuota ir patogu visoms pusėms: autoriai gauna atlyginimą, kurio, jei neveiktų tokia lėšų surinkimo ir apmokėjimo sistema, dalis jų gali ir negauti. Tuo pačiu muziejuose saugomi autorių kūriniai yra visuomenės matomi ir garsina jų kūrybą. Muziejai savo ruožtu gali viešinti savo sukauptas vertybes, interneto naudotojams sudaryta galimybė  jiems patogiu būdu interneto erdvėje susipažinti su juos dominančiais meno kūriniais.

 

Akivaizdu, kad tam, jog toks susitarimas būtų pasiektas tarp šalies Kultūros ministerijos, autorių teises ginančių agentūrų, muziejus vienijančios asociacijos, muziejų, reikalinga didelė visų susitarimo šalių branda ir bendro kompromiso vertės suvokimas, pamirštant intrigas ir institucinius kaprizus.

Ar tai įmanoma padaryti Lietuvoje?

Tekstą parengė LDM filialo LM ISC LIMIS

Atnaujinta: 2017-09-26