Kultūros ministerija pristatė tyrimo „Muziejai žmogaus gerovei“ rezultatus

Š. m. balandžio 18 d. pristatyti Kultūros ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Muziejai žmogaus gerovei“  rezultatai ir rekomendacijos dėl Lietuvos muziejų paslaugų, skirtų žmonėms su negalia, sistemos kūrimo, tobulinimo ir plėtros galimybių. Tyrimą atliko Ekonominės konsultacijos ir tyrimai ir VšĮ Socialinių inovacijų institutas.

Tyrimo išvadose pateikiamos ir rekomendacijos muziejams dėl informacijos pateikimo kokybės:

„Viešojo sektoriaus įstaigų ir institucijų svetainės, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo, turėtų būti pritaikytos asmenims su negalia pagal svetainių pritaikymo atitikties lygius (A, AA ir AAA). Visgi ne visos muziejų interneto svetainės atitinka šiuos reikalavimus. Informacija, pateikiama muziejaus interneto svetainėje, turi būti parengta kokybiškai ir būti prieinama visiems lankytojams. Rekomenduojamos priemonės muziejaus interneto svetainei:

  • Pateikiama tiksli, aiški, išsami ir nuolat atnaujinama informacija;
  • Informacija pateikta įskaitomu šriftu, o parinkta teksto spalva kontrastinga fonui;
  • Šalia tekstinės informacijos pateikiamos ir alternatyvos (garso, vaizdo įrašai, simboliai);
  • Netekstinė informacija turi aprašymus, iliustracijos turi alternatyvųjį tekstą, pasakojantį, kas parodyta iliustracijoje;
  • Garso ar vaizdo įrašai pateikiami su subtitrais arba gestų kalba;
  • Vaizdo įrašai pateikiami su garsiniu vaizdavimu;
  • Platesnis muziejaus ekspozicijų pristatymas internetinėje muziejaus svetainėje (kiek salių, kokios parodos ir pan.).

Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia: https://bit.ly/3nbiFxm

Išsamiau: https://bit.ly/41v2ERK

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informaciją

Atnaujinta: 2023-04-27