LDM ir projekto „Virtualus muziejus“ pagrindinio paslaugų tiekėjo UAB „Asseco Lietuva“ vadovų ir specialistų pasitarimas

Lietuvos dailės muziejus (LDM), vykdydamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtra, modernizavimas, naujų el. paslaugų kūrimo projektas „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004), 2019 m. atviro pirkimo „LIMIS modernizavimo, naujų el. paslaugų sukūrimo, anksčiau sukurtų el. paslaugų tobulinimo, įdiegimo į LIMIS, sąsajų tarp LIMIS ir kitų informacinių sistemų, registrų sukūrimo ir jau sukurtų LIMIS sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis tobulinimo paslaugų pirkimas“ konkurso metu išaiškino pagrindinį šio projekto paslaugų teikėją. Juo buvo pripažinta UAB „Asseco Lietuva“, kuri yra Lietuvos informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo kompanija, priklausanti didžiausiai Rytų ir Centrinėje Europoje IT kompanijų grupei „Asseco“.

UAB „Asseco Lietuva“, jungtinės veiklos pagrindais dirbdama kartu su UAB „Alna Software“ ir UAB „Webmedia“ / UAB „Nortal“, bendradarbiaudama su LDM specialistais, 2010–2013 m. sukūrė LIMIS ir ją įdiegė Lietuvos muziejuose bei penkerius metus vykdė šios informacinės sistemos garantinę priežiūrą. Šiandien su LIMIS jau dirba, eksponatų ir kitų muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų apskaitą vykdo, sukurtą skaitmeninį turinį LIMIS duomenų bazėse saugo ir sklaidai skirtą turinį į nacionalinę ir tarptautinę virtualią kultūros paveldo erdvę integruoja daugiau negu 90 muziejų. Jų skaičius kasmet auga. Muziejai per metus LIMIS sistemoje pateikia duomenis daugiau kaip apie 120 tūkstančių kultūros paveldo objektų.

2019 m. kovo 15 d. LDM pasirašė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Asseco Lietuva“. Ją planuojama įvykdyti per dvejus metus. Sutarčiai įsigaliojus, buvo pradėti ir darbai. Jau įvyko pirmieji Projekto vykdymo darbo grupių susitikimai, o balandžio 10 d. bendrovėje „Asseco Lietuva“ – ir įvadinis Projekto priežiūros komiteto bei projekto vykdymo darbo grupių narių, UAB „Asseco Lietuva“ atsakingų specialistų pasitarimas. Jo metu buvo aptarti svarbiausi bendrovei „Asseco Lietuva“ patikėto vykdyti projekto tikslai ir uždaviniai, akcentuoti LDM  ir kitų muziejų, projekto „Virtualus muziejus“ partnerių lūkesčiai, pasikeista nuomonėmis apie priemones, kurios, vykdant šį projektą, turėtų garantuoti sėkmę, LDM atstovai susipažino su paslaugas teiksiančių specialistų darbo sąlygomis.

Iš kairės: dr. Albertas Šermokas, Jaroslavas Klimaševskis, dr. Arūnas Gelūnas, Viktorija Šateikienė, Danutė Mukienė, Vladislavas Kuzma, Danutė Kazakevičiūtė, Donatas Snarskis, Neringa Račkauskaitė, Osvaldas Balandis. Fot. N. Butkevičiūtė

Pasitarimo metu kalbėjo UAB „Asseco Lietuva“ gen. direktorius dr. Albertas Šermokas, LDM direktorius dr. Arūnas Gelūnas, Tiekėjo projekto vykdančioji vadovė Viktorija Šateikienė, LDM filialo LM ISC LIMIS vedėja ir projekto „Virtualus muziejus“  vadovė Danutė Mukienė. Nuomonėmis pasikeitė ir LDM filialo LM ISC LIMIS vedėjos pavaduotojas, LIMIS duomenų saugos įgaliotinis Donatas Snarskis,  projekto „Virtualus muziejus“ techninės priežiūros paslaugas teikiančios UAB „IO Project“ direktorė Neringa Račkauskaitė, „Asseco Lietuva“ vykdomo projekto vadovas Jaroslavas Klimaševskis, šios įmonės Pirkimų-pardavimo departamento vadovė Danutė Kazakevičiūtė, architektas Vladislavas Kuzma, Skaitmeninio turinio sprendimų departamento vadovas Osvaldas Balandis.

Po šio pasitarimo LDM direktorius dr. Arūnas Gelūnas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė žinutę, pažymėdamas, kad:

Svajonės pildosi. Kai rašiau savąją kandidato į Lietuvos dailės muziejaus vadovus programą, joje minėjau daugybę virtualių paslaugų, kurias turėtų pradėti teikti Lietuvos dailės muziejus (LDM) per artimiausius kelerius metus. Žinoma, programą rašiau detaliai nežinodamas, kokie yra LDM ateities planai…

Šiandien spaudžiu ranką dr. Albertui Šermokui, įmonės „Asseco Lietuva“ generaliniam direktoriui, kuris kartu su savo kolegomis šią viziją padės įgyvendinti ne tik mūsų muziejui, bet ir kitoms kultūros institucijoms-partnerėms. […]“. Visas žinutės tekstas skelbiamas adresu  https://www.facebook.com/arunas.gelunas.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2019-04-11