Lietuvos dailės muziejaus elektroninės paslaugos

     • Lietuvos integraliosios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portalas LIMIS www.limis.lt. – visiems Lietuvos muziejams skirtos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) pagrindinė viešoji prieiga internete, turinti ir savo puslapį Facebook.com portale. Į jį yra integruota keletas mažesnių el. paslaugų (pvz., eksponatų didelių skaitmeninių vaizdų automatizuotas užsakymas, vizito muziejuje rezervavimas). Portale pateikiamas su LIMIS dirbančių muziejų sistemoje aprašytų kultūros paveldo objektų sklaidai skirtas skaitmeninis turinys, el. paslaugos. Portale skelbiamos informacijos kiekis nuolat kinta, nes duomenų bazės kiekvieną darbo dieną yra papildomos naujais duomenimis. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Portalą administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • Portalas „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt. Šiame interneto portale pateikiama svarbiausia informacija apie Lietuvos muziejus. Portalas tusi ir savo puslapį Facebook.com portale. Čia yra paskelbta nemažai elektroninių interaktyvių žaidimų, veikia elektroninio Renginių kalendoriaus nuotolinio pildymo el. paslauga.Portalas turi 5 versijas (informacija jame pateikiama lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis). Viešinama visa portale pateikiama informacija. Ji yra atnaujinama ir papildoma kiekvieną darbo dieną. Portale visiems yra prieinama informacija, čia paskelbta nuo šio internetinio leidinio sukūrimo pradžios – 1999 metų. Portalą sudaro keletas sudėtinių paslaugų. Leidinį administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

Lietuvos dailės muziejaus pagrindinis portalas „Lietuvos dailės muziejus“ www.ldm.lt. Jis turin ir savo puslapį Facebook.com portale. Čia skelbiama svarbiausia informacija apie visus muziejaus padalinius, vykstančius renginius, veikiančias ekspozicijas, parodas, edukacinę veiklą, teikiamas paslaugas ir kt. Portale veikia keletas el. edukacinių programų, interaktyvių žaidimų, videoturų. Skelbiamą turinį sudaro tekstai, iliustracijos, vaizdo ir garso įrašai, interaktyvūs elektroniniai žaidimai, virtualūs turai, panoraminės nuotraukos. Informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinį administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • LDM ekspozicinio padalinio Nacionalinės dailės galerijos interneto svetainė www.ndg.lt. Joje skelbiama svarbiausia informacija apie visus muziejaus padalinius, čia vykstančius renginius, veikiančias ekspozicijas, parodas, edukacinę veiklą, teikiamas paslaugas ir kt. Svetainėje veikia Naujienlaiškio el. paslauga, virtualios parodos. Informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinį administruoja LDM Nacionalinė dailės galerija.

     • Interneto svetainė „Kultūros paveldo skaitmeninimas“ www.ekultura.lt – visoms Lietuvos atminties institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims skirta informacinė-metodinė svetainė, kurioje visuomenei teikiama galimybė susipažinti su kultūros paveldo skaitmeninimo aktualijomis Lietuvoje. Svetainėje skelbiami pagrindiniai teisės aktai, standartai ir kita informacija, susijusi su kultūros paveldo skaitmeninimu. Viešinama atminties institucijų geroji patirtis. Informacija skelbiama lietuvių kalba.

     • Informacinė-eduakacinė interneto svetainė „Palanga, gintaras, parkas, muziejus“ www.pgm.lt. Joje pristatoma Palangos gintaro muziejaus ir Palangos Birutės parko istorija, jų šiokiadieniai, čia vykstantys renginiai, muziejaus videoturai, interaktyvūs elektroniniai žaidimai, virtualios parodos. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Svetainė turi dvi versijas – lietuvių ir anglų. Leidinį administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • Virtuali ekspozicija „Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė“ www.tdaile.lt sudaro galimybę, neapsilankius Lietuvos dailės muziejuje, išsamiai susipažinti su  muziejuje saugoma turima taikomosios dekoratyvinės dailės kolekcija. Virtualioje ekspozicijoje išsamiai apžvelgiama lietuvių taikomosios dekoratyvinės dailės istorija, raida nuo jos ištakų iki šių dienų ir pristatoma daugiau negu 100 Lietuvos taikomosios dekoratyvinės dailės kūrėjų ryškiausi kūriniai, saugomi Lietuvos dailės muziejuje. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinį administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • Portalas „Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“ www.tradicija.lt. Tai Lietuvos dailės muziejaus ir VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ bendromis jėgomis sukurtas interneto portalas, išsamiai pristatantis kryždirbystės tradicijas ir kūrinius visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose, žymiausius kryždirbystės atstovus, jų darbus, kuriamus siužetus. Viešajam vartotojui pateikiama tekstinė informacija ir aprašomų kultūros paveldo objektų skaitmeniniai vaizdai, mokslininkų straipsniai ir kt. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

     • Informacinė-metodinė svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt – Lietuvos muziejams skirta informacinė-metodinė interneto svetainė, turinti ir savo puslapį Facebook.com portale. Joje pateikiama muziejams aktualiausia informacija apie muziejuose saugomų vertybių skaitmeninimą (teisės aktai, rekomendacijos, standartai, Lietuvos ir kitų pasaulio šalių muziejų patirtis). Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinį administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • Virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“http://www.muziejai.lt/lobiai/. Šiuolaikiška virtuali paroda pristato reprezentatyviausius Lietuvos muziejų saugomus eksponatus, kurių skaitmeninius vaizdus galimaa pasižiūrėti įvairiais pjūviais. Ši svetainė teikia paslaugą muziejams, norintiems nuotoliniu būdu vienoje svetainėje priestatyti savo reprezentatyviausius eksponatus. Parodą nuotoliniu būdu turi galimybę labiausiai reprezentuojančiais eksponatais (skaitmenine informacija apie juos) nuolat papildyti, atnaujinti, visi Lietuvos muziejai. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Parodą administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • Virtualių parodų svetainė „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti“http://parodos.emuziejai.lt/ – šiuolaikiškų virtualių parodų, kurias kuria muziejai, interneto svetainė. Joje yra teikiama paslauga muziejams, norintiems šiuolaikiškomis priemonėmis nuotoliniu būdu susikurti savo virtualias paslaugas, o visuomenei – tuos eksponatus pamatyti ir apie juos gauti daugiau informacijos. Virtualias parodas muziejai kuria nuotoliniu būdu. Šiuo metu joje jau yra pristatoma keli tūkstančiai eksponatų. Jų nuolat daugėja. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Parodą administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • Interneto svetainė „Muziejų naktis“ www.muziejunaktis.lt – specialiai tradicinei Muziejų nakčiai skirta interneto svetainė, teikianti visuomenei paslaugą – aktualiausią informaciją apie Muziejų nakties pagrindinius renginius visuose Lietuvos muziejuose. Kasmet keičiamas svetainės dizainas. Ją administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • LM ISC LIMIS elektroninių mokymų sistema www.limismokymai.lt yra skirta muziejams ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie nori kelti kvalifikaciją kultūros paveldo skaitmeninimo srityje. Šioje mokymų sistemoje yra skelbiamos darbo su LIMIS, FOTOSHOP pagrindų programos, kultūros paveldo fotografavimo programa (tekstinė informacija, vaizdo ir garso įrašai). Išsamiai pristatomi aktualiausių autorių teisių ir kiti su skaitmeninimu susiję klausimai. Susipažinus su mokymų programa, savo žinias sistemoje galima išsitestuoti ir gauti tos programos baigimo sertifikatą (jei jo nusipelnei).  Elektroninių mokymų sistemą administruoja LDM filialas LM ISC LIMIS.

     • LIMIS „E-gidas“ https://www.limis.lt/audio-gidai. Šis „ER-gidas“ yra įdiegtas į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS). Naudojantis šia elektronine paslauga galima informaciją apie 30 LIMIS portale suformuotų virtualių parodų  eksponatus perklausyti lietuvių, anglų kalbomis ir peržiūrėti lietuvių gestų kalba. Taip pat yra sukurta, į LIMIS įdiegta ir veikia LIMIS mobili aplikacija http://old.ldm.lt/LDM/e-gidas.htm , kuria naudojantis galima susikurti muziejų lankymo maršrutus, išsamiai susipažinti su muziejų suskaitmenintais eksponatais ir kt. aktualia informacija.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

 

 

Atnaujinta: 2017-07-05