Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. iš dalies finansuojami muziejų projektai, susiję su kultūros paveldo objektų skaitmeninimu

Programa „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (II finansavimo konkurso etapas)

 

 • Vytauto Didžiojo parkas – paroda po atviru dangumi su papildyta realybe. Projektą vykdo Marijampolės kraštotyros muziejus
 • Šiuolaikinė ekspozicija – kelias į pažinimą. Projektą vykdo Vytauto Didžiojo karo muziejus
 • Angelų istorijos: angelų muziejaus interaktyvios ekspozicijos sukūrimas. Projektą vykdo Anykščių menų centras
 • Kėdainių savininkai ir jų įtaka miesto raidai XVII a. skaitmeninėje muziejaus ekspozicijoje. Projektą vykdo Kėdainių krašto muziejus
 • Merkinės pilies ir papilio teritorijos istorinės raidos 3D rekonstrukcija ir pristatymas. Projektą vykdo Merkinės krašto muziejus
 • Interaktyviai generuojamų istorijos duomenų sąsajų spiečių mašina. Projektą vykdo žemaičių muziejus „Alka“
 • Išmanioji archeologija. Projektą vykdo Tauragės krašto muziejus
 • Audiogidų paslaugos Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. K. Čiurlionio galerijos plėtra. Projektą vykdo Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Programa „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida“

 • Interaktyvus Vilniaus dailės žemėlapis. Projektą vykdo Lietuvos dailės muziejus
 • Suskaitmenintų Liongino Šepkos kūrinių sklaida. Projektą vykdo Rokiškio krašto muziejus
 • Išmanioji edukacija (II etapas). Meno pinklės. Projektą vykdo Lietuvos dailės muziejus
 • SkaitMENINIS muziejus. Projektą vykdo Kūrybos ir inovacijų laboratorija

Programa „Kvalifikacijos kėlimas“

 • Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo skaitmeninimo srityje, mokymai“. Vykdo Lietuvos dailės muziejus.
 • „Modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“. Vykdo Vilniaus universitetas. Partneris – Lietuvos dailės muziejus.

Programa „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“

 • „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“. Projektą vykdo Lietuvos dailės muziejus
 • Operos „Elenos pagrobimas“ muzikos atkūrimas. I etapas. Projektą vykdo Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Programa „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (I finansavimo konkurso etapas)

 • „Raseinių arešto namai-kalėjimas-muziejus. Virtuali praeitis – dabarčiai“. Vykdo Raseinių krašto muziejus.
 • „Pabėgimas iš muziejaus“ (interaktyvus edukacinis žaidimas). Vykdo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
 • „Įvadinis muziejaus ekspozicijų filmas „Praeitis atsivėrė ateičiai“. Vykdo Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
 • „Technologinių inovacijų diegimas ir jų poveikio tyrimas Vilniaus memorialiniuose muziejuose“. Vykdo Vilniaus memorialinių muziejų direkcija.
 • „Portalo „Lietuvos muziejai“ (muziejai.lt) modernizavimas ir plėtra: interaktyvaus kultūrinio maršruto planavimo įrankio sukūrimas ir modernizavimas 2017 m.“. Vykdo Lietuvos dailės muziejus.
 • „Interaktyvi Telšių istorijos mozaika“. Vykdo Žemaičių muziejus „Alka“.
 • „Muziejaus modernizavimas. Ekspozicijos ir muziejaus turinys – informaciniuose terminaluose“. Vykdo Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus.
 • „Ekspozicijos atnaujinimas diegiant informacinius terminalus“. Vykdo Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
 • „Inovatyvus žaidimas interaktyviame stende „Ežerų krašto žinovas“. Vykdo Ignalinos krašto muziejus.
 • „Pats sau gidas“. Vykdo Rokiškio krašto muziejus.
 • „Kretingos muziejaus Žiemos sodo ekspozicijos papildymas inovatyviomis techhnologijomis“. Vykdo Kretingos muziejus.
 • „Pažink Kretingos muziejų su audiogidu“. Vykdo Kretingos muziejus.
 • „Viduramžių ekspozicijos atnaujinimas papildant inovatyviomis multimedijos priemonėmis“. Vykdo Jurbarko krašto muziejus.
 • „Interaktyvi kilnojamoji paroda „Keliaujanti literatūra, arba Lietuvių literatūros istorijos įdomybės, kurias svarbu žinoti!“. Vykdo Maironio lietuvių literatūros muziejus
 • „Audiogido įdiegimas Jurbarko V. Grybo memorialiniame muziejuje. Vykdo Jurbarko krašto muziejus.
 • „Birštono muziejaus interaktyvios istorinės ekspozicijos vaikams ir jaunimui sukūrimas“. Vykdo Birštono muziejus.
 • „Ekspozicijos atnaujinimas animaciniu filmu „Veliuonos didybė po LDK Vytauto Didžiojo sparnu“. Vykdo Jurbarko krašto muziejus.

Tekstas parengtas pagal Lietuvos kultūros tarybos informaciją

Atnaujinta: 2017-07-14