Lietuvos liaudies buities muziejus kuria interaktyvią pažinimo platformą

Lietuvos liaudies buities muziejus įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą inovatyvų projektą ,,Interaktyvios pažinimo platformos sukūrimas“, kurio metu bus sukurti vaizdo seminarai ir su jais susijusi mokomoji medžiaga. Naujoje muziejaus svetainės skiltyje lankytojams galės susipažinti su audimo pradmenimis, tradicinio sijono siuvimu, tradiciniais lietuvių liaudies marškiniais, Mažosios Lietuvos delmonais ir kt. Seminaruose bus galima dalyvauti ir gyvai, ir peržiūrėti juos internete.

Muziejaus pranešime rašoma:

„LLBM fonduose saugomi puikūs tekstilės pavyzdžiai, iki metų galo bus parengtas ir išleista pirmoji tekstilės katalogo dalis, pristatanti autentiškus skirtingų regionų marškinius, jų specifiką. Pateikiama su pagaviomis nuotraukomis, aprašymais, brėžiniais. Katalogas bus  prieinamas skaitmeniniu ir popieriniu formatais.

Siekiama, kad skaitmeninis projekto metu sukurtas turinys kuo plačiau būtų naudojamas edukaciniuose procesuose ir kūrybiškumui ugdyti, pasitelkiant savąją kultūrą, jos paveldą ir šiuolaikines technologijas, su kuriomis tampa įmanomas didelis prieinamumas ir netikėtos, išradingos senosios ir naujosios kultūrų jungtys.

Projekto metu įsitraukia ir bendradarbiauja skirtingos institucijos: Lietuvos nacionalinis muziejus, Palangos krašto etnoklubas, Klaipėdos etnokultūros centras, PROKINESIS.org Lietuvos liaudies buities muziejus.“

Projekto kuratorė – Rasma Noreikytė

Projektą ,,Interaktyvios pažinimo platformos sukūrimas“ remia Lietuvos kultūros taryba.

Nuotr. Lietuvos liaudies buities muziejaus

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos liaudies buities muziejaus informaciją

 

 

Atnaujinta: 2021-06-09