Maži ir vidutiniai Europos muziejai kviečiami teikti pasiūlymus ir išvystyti savo skaitmenines strategijas projekte DOORS

DOORS projektas kviečia muziejus teikti savo skaitmeninių strategijų pilotinių versijų pasiūlymus ir dalyvauti muziejų inkubatoriaus programoje, kuri gali padėti institucijai inicijuoti savo ilgalaikę skaitmeninę transformaciją.

DOORS arba skaitmeninis muziejų inkubatorius (angl. „the Digital Incubator for Museums“) – tai projektas, iš dalies finansuojamas „Europos horizonto 2020“ tyrimų ir inovacijų programos, kuriuo siekiama sukurti Europos inkubatorių mažiems ir vidutiniams muziejams paremti. Projektą koordinuoja Austrijos kultūros, švietimo ir mokslo institutas „Ars Electronica“.

Skaitmeninė muziejų transformacija tapo būtina, todėl DOORS siekia padėti muziejams išvystyti strategijas, kaip integruoti technologijas ir praturtinti teikiamas kultūros paslaugas.

Pirmoje projekto dalyje DOORS atliks išsamią analizę ir apibrėš bendras sąlygas, pagal kurias skaitmeninės strategijos gali būti pritaikytos esamuose kontekstuose. Muziejai kviečiami teikti savo skaitmeninių strategijų pilotinių versijų pasiūlymus, kad galėtų dalyvauti dviejų dalių inkubacinėje programoje: pirmoje dalyje 40 atrinktų muziejų mokysis apie skaitmeninio įsitraukimo stiprinimą, o antroje dalyje liks 20 muziejų, kurie sieks pritaikyti savo skaitmenines pilotines versijas, atliekant skaitmeninės transformacijos eksperimentus keturiose inovacijų srityse:

– auditorijos analizės ir įsitraukimo;

– naujų turinio paskirstymo ir pajamų modelių;

– infrastruktūrų integravimo strategijų;

– eksperimentinių IKT (informacinės komunikacinės technologijos) programų.

Muziejai kviečiami teikti savo pasiūlymus iki 2022 m. vasario 13 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą: https://ars.electronica.art/doors/en/call/

Daugiau informacijos apie DOORS projektą: https://ars.electronica.art/doors/en/

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Digital meets culture informaciją 

Atnaujinta: 2022-01-20