2016-12-15
EUROPEANA platformos projektai
 • EUROPEANA Space projektu siekta, kad kūrybinės industrijos pradėtų plačiai ir produktyviai naudoti portale EUROPEANA sukauptą kultūros paveldo skaitmeninį turinį. Šiuo metu kūrybinėms industrijoms tai daryti kliudo šie faktoriai: problemos, susijusios su turinio intelektinėmis teisėmis, bei prieinamo turinio panaudojimo galimybes iliustruojančių verslo modelių trūkumas. Projektas vykdomas pagal EK Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą. Projekto trukmė 2014-02 – 2017;
 • EUROPEANA photography projektas buvo ES finansuojamas skaitmeninimo projektas. Tai sėkmingas ir unikalus konsorciumas- projektas, kaupiantis vienas iš įspūdingiausių fotografijų kolekcijų, priklausančių archyvams, viešosioms bibliotekoms ir muziejams. Šie eksponatai atskleidžia šimtą fotografijos istorijos metų nuo pirmųjų 1839 m. Fokso Talboto ir Daguerro vaizdų iki Antrojo pasaulinio karo pradžios metų (1939 m.). Projekto partneriai.  Projektas ėmėsi ir labai svarbaus viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimo, kuris iki šiol „Europeana“ platformoje dar nebuvo iki galo išspręstas. Projekte dalyvaujantys privatūs partneriai atskleidė, kaip jie gali gauti komercinės vertės dalyvaudami  „Europeanoje“, o viešojo sektoriaus partneriai parodė, kaip gauti naudos iš bendradarbiavimo su privačiuoju sektoriumi. Europeana Photography veiklos organizuotos 7 pagrindinėmis darbo sritimis (veiklos paketais):
  • Wp1 – Projekto valdymas;
  • Wp2 – Temos, rinkiniai, turinys;
  • Wp3 – Skaitmeninimas;
  • Wp4 – Susiejimas ir daugiakalbiškumas;
  • Wp5 – Metaduomenų kaupimas ir pateikimas;
  • Wp6 – Tęstinumas ir intelektinės nuosavybės teisės;
  • Wp7 – Sklaida.

Projekto trukmė 2012-02-01 – 2015-12-313.

 • EUROPEANA Awareness projektas buvo geriausias praktinis EUROPEANA tinklas skirtas:
  • Viešinti EUROPEANA tikslus vartotojams, politikos formuotojams, kultūros paveldo specialistams kiekvienoje valstybėje narėje, skatinant turinio naudojimą, informuojant apie kultūros paveldą, kaip ekonomikos varomąją jėgą ir perduodant žinias;
  • Skatinti produkto naudojimą plačiajai visuomenei įvairiais tikslais, įskaitant įvairias poilsio, mokslinių tyrimų, mokymosi, genealogijos, turizmo ir kitas veiklas.
  • Užmegzti naujus partnerystės ryšius su 4 pagrindiniais EUROPEANA sektoriais – viešosiomis bibliotekomis, archyvais, transliuotojais ir atviros kultūros antriniais naudotojais (re-users) (programuotojais, kūrėjais, mokslininkams, aktyvistais);
  • Įdiegti naujus EUROPEANA turinio platinimo kanalus, veikiančius turizmo sektoriuje;
  • Kultūros institucijos skatinamos pateikdamos turinį į EUROPEANA tinklą pirmiausia didinti galimybes, kurias teikia nauja licencijavimo sistema; kurti kolektyvinius teisių valdymo mechanizmus ir didinti pakartotinių peržiūrų kiekį. Plačios interneto ir žiniasklaidos galimybės prisijungus ir neprisijungus prie portalo naudojami skirtingų poreikių visuomenės grupėms;

Projekto trukmė 2012-01-01 – 2014-12-31

 • EUROPEANA collections 1914-1918. Projektas baigtas 2014 metais. Tai didelė skaitmeninė kolekcija, skirta Pirmojo Pasaulinio karo šimtmečiui. Šiai kolekcijai medžiagą pateikė 10 nacionalinių bibliotekų ir kitų partnerių iš 8 šalių, kurios karo metu buvo „skirtingose barikadų pusėse“. Per trejus metus šiame projekte paskelbta apie 400000 vienetų skaitmeninių elementų, kurie internete skelbiami pirmą kartą. Medžiaga prieinama visiems EUROPEANA platformos vartotojams, teminis portalas skirtas Pirmajam Pasauliniam karui dedikuotas muziejams, archyvams ir bibliotekoms. Projekto partneriai. Projekto trukmė: 2011-2014;
 • Europhoto projektas finansuotas iš ES IRT Politikos rėmimo programos ir įvykdytas siekiant perkelti į skaitmeninį formatą 10 pirmaujančių Europos Naujienų agentūrų istorinių nuotraukų (iš viso apie 150000 nuotraukų) ir padaryti jas prieinamas visiems EUROPEANA naudotojams. Projekto tikslai įvardijami, kaip unikalių spaudos fotografijų istorinio archyvo prieinamumo plačiajai visuomenei didinimas, nes iki tol, tik Olandijos gyventojai galėjo laisvai prieiti prie šių duomenų. Be to, kai kurios nuotraukos būdavo cenzūruojamos ir visuomenė jų nematė. Projektas baigtas 2012 m.
 • ARROW Plus projektas – gerosios praktikos projektas, kuriame 4 Europos šalys – Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė įgyvendino novatoriškus verslo modelius, kurie skirti kultūros paveldo prieinamumui didinti. Projektas truko nuo 2011-04-01 iki 2013-09-30.
 • LINKED HERITAGE buvo 30 mėnesių trukmės EUROPEANA projektas, kurio pagrindinis tikslas buvo praturtinti EUROPEANA platformą naujais kokybiškais duomenimis iš viešo ir privataus sektorių, ypatingą dėmesį teikiant turiniui, metaduomenims, pakartotinos peržiūros didinimui. Projekte dalyvavo 20 ES šalių taip pat Rusija ir Izraelis.  Projekto trukmė 2011-04-01 – 2013-09-30
 • JUDAICA EUROPEANA buvo žydų kultūrai skirtas EUROPEANA projektas, kurio metu sukurtas tokio pat pavadinimo archyvų, muziejų ir bibliotekų tinklas, dabartiniu metu integruojantis geriausius žydų kultūros paveldo resursus Europoje. Nuo projekto pradžios į šį tinklą yra įkelta daugiau kaip 3,5 mln. vienetų skaitmeninių vaizdų ir kolekcija vis atnaujinama. Projekto trukmė 2010 – 2012.
 • 3D ICONS – bandomasis projektas, finansuotas pagal ES IRT politikos rėmimo programą pagal CARARE ir 3D-COFORMS projektų rezultatus. Šio projekto metu buvo skaitmeninami UNESCO architektūros ir archeologijos paveldo objektai Europoje. Įskaitmeninti objektai buvo perkelti į EUROPEANA sistemą. Projekte dalyvavusios organizacijos ir projekto partneriai. Projekto trukmė 2012-02-01 – 2015-02-01
 • DCA (Digitising Contemporary art) projektas apima kultūrinio paveldo nuo 1945 metų iki dabar skaitmeninimą ir talpinimą EUROPEANA platformoje. Kolekcijoje yra 26921 aukštos kokybės meno darbų: piešinių, fotografijų, skulptūrų, instaliacijų, video ir 1857 kontekstinių dokumentų, taip pat prieinamų per EUROPEANA platformą. Projektas sukurtas siekiant užpildyti pokarinio laikotarpio kultūrinio paveldo spragą, kuri buvo susidariusi platformoje EUROPEANA.
 • PATHS projekto tikslas – sukurti interaktyvų asmeninį gidą po skaitmenines bibliotekų kolekcijas. Šis projektas pritaikytas EUROPEANA platformai. Projektas finansuotas iš EK 7 BP lėšų pagal kryptį „Skaitmeninės bibliotekos ir skaitmeninis paveldas“.Projekto trukmė 2011-2014;
 • AXES projektas finansuotas pagal ES 7 bendrąją programą. Projektas skirtas skaitmeninių resursų paieškos įrankiams, kurių dėka supaprastėja naršymas audiovizuoalinėse kolekcijose, sukurti. AXES technologija leidžia pritaikyti skaitmeninius garso išteklius plačiajam vartotojų ratui. Projekto trukmė 2011-2015.
 • APEnet projektas skirtas pritaikyti skirtingose platformose sukurtų skaitmeninių duomenų įkėlimą į EUROPEANA platformą. Projekto koordinatorius Ispanijos centrinis archyvas. Projekto trukmė 2009-01-15 – 2012-01-15.
 • APExAPEnet projekto tęsinys  APEx projekto partnerių sąrašas čia.
 • CARARE (Connecting ARcheology and ARchitecture in EUROPEANA) – projektas skirtas skirtingose platformose esančių duomenų apjungimui ir jų pritaikymui talpinti į EUROPEANA platformą. Taip pat CARARE įdiegė 3D ir virtualios realybės funkcijas į EUROPEANA platformą. Projekto trukmė 2010-02-01 – 2013-01-31.
 • EUROPEANA connect projektas skirtas įEUROPEANA  platformą įtraukti skaitmeninius garso objektus ir juos susisteminti, sutvarkyti ir paruošti vartotojams. Tarp projekto uždavinių buvo garso bylų konvertavimas į įvairius formatus, metaduomenų apdorojimas bei kiti techniniai klausimai susiję su garso bylomis. Projekto koordinatorius – Austrijos nacionalinė biblioteka. Projekto trukmė 2009-05 – 2011-10.
 • EUROPEANA Local projektas skirtas Europos regioninėms bibliotekoms, muziejams ir archyvams integruoti į bendrą EUROPEANA platformą. Projekto trukmė 2008-06-01 – 2011-05-31.
 • EUROPEANA Regia projektas skirtas sukurti Europos rankraščių sąvadui, inventorizuoti ir perkelti į EUROPEANA platformą. Projekto trukmė  2010-01 – 2012-06.
 • EUROPEANA Travel projektas skirtas žemėlapių ir kitokios kartografinės medžiagos perkėlimui į EUROPEANA platformą. Projektą koordinuoja Estijos nacionalinė biblioteka. Projekto trukmė 2009-2011.
 • MIMO projektas apima Europos muziejuose saugomų muzikos instrumentų rinkinių skaitmeninės kolekcijos paruošimą ir perkėlimą į EUROPEANA platformą. Projekto trukmė 2009-09 – 2011-08;
 • thinkMOTION projektas apjungia skaitmeninius tekstus, piešinius, atvaizdus, interaktyvius animacinius ir fizinius modelius susijusius su EUROPEANA platforma. Projekto trukmė  2010-01-06 – 2013-05-31.