2021-07-16
Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos

Tyrimo tikslas – surinkus duomenis apie audiovizualinio paveldo apimtis Lietuvoje, jo saugojimo būklę ir prieigą, parengti rekomendacijas dėl šios kultūros paveldo srities plėtros.

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Vykdytojas: Medijų edukacijos ir tyrimų centras VšĮ „Meno avilys“

Nuoroda į tyrimą