2021-07-16
Europos kultūros paveldo skaitmeninės platformos EUROPEANA strategija 2020–2025 m.: skaitmeninių pokyčių įgalinimas

Pagal šį strateginį 2020 m. – 2025 m. planą Europeana iniciatyva bus remiama, palaikoma ir sustiprinta kaip stipri tinklinė organizacija, orientuota į paramą turtingo ir plačiai pasklidusio kultūros paveldo sektoriaus skaitmeninei transformacijai.

Šią strategiją sukūrė Europos Komisija ir valstybės narės. Ji bus įgyvendinama bendradarbiavimo būdu, vadovaujant Europeana fondui pagal paslaugų sutartį su Europos Komisija, kartu su Europeana tinklo asociacija, Europeana kaupėjų forumu ir jų duomenų partnerių tinklu, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir išoriniais partneriais.

Strategija anglų kalba

Strategija lietuvių kalba