2021-07-16
Europos materialaus kultūros paveldo gairės dėl 3D skaitmeninimo

Pagrindiniai materialaus kultūrinio paveldo 3D skaitmeninimo principai ir patarimai, skirti kultūros paveldo specialistams ir institucijoms bei kitiems kultūros paveldo saugotojams

2019 metais pasirašytoje bendradarbiavimo deklaracijoje dėl kultūros paveldo skaitmeninimo pažangos 27 Europos šalys pakvietė Europos Komisijos skaitmeninio kultūros paveldo ir Europeanos ekspertų grupę (SKPE ekspertų grupę) prisidėti kuriant bendras išsamaus, visapusiško Europos 3D kultūros paveldo vertybių dokumentavimo gaires. Atsakydama į kvietimą bei atsižvelgusi į kitų išorės ekspertų idėjas, SKPE ekspertų grupė paruošė pagrindinių materialaus kultūros paveldo 3D skaitmeninimo principų ir patarimų gaires. Jos yra skirtos kultūros paveldo specialistams ir institucijoms bei kitiems materialaus kultūros paveldo saugotojams, taip pat vietinėms ir regionų
valdžios institucijoms, atsakingoms už kultūros paveldu pripažintus pastatus, paminklus ar objektus, kurios dar neturi patirties atlikti 3D skaitmeninimą savo jėgomis, nei yra jos įgijusios patikint šiuos darbus išoriniam paslaugų teikėjui. Tuo pačiu metu gairės skirtos ir visiems kitiems specialistams, įstaigoms ir valdžios institucijoms, kurie čia gali rasti naujų naudingų principų ar patarimų, kurie padėtų jiems pasiekti geriausius 3D skaitmeninimo projektų rezultatus.

Gairės anglų kalba

Gairės lietuvių kalba