2016-12-12
Žiniasklaidos priemonėse
„Norint paskaityti reikiamą knygą į biblioteką kulniuoti jau nebereikia“

Interneto portalas „15 min“ 2016 m. gruodžio 8 d. paskelbė Erikos Fuks publikaciją „Norint paskaityti reikiamą knygą į biblioteką kulniuoti jau nebereikia“, kurioje pranešama, kad  jau yra „internetu pasiekiami klasikiniai lietuvių kūriniai, XVI–XX a. knygos lietuvių kalba, atrodytų, pirmiausiai turėtų dominti moksleivius ir studentus, kurie išmaniaisiais įrenginiais galėtų pasiruošti studijuojamiems dalykams.  Tačiau praktika rodo ką kita. Elektroninėmis knygomis daugiausiai domisi 46-65 metų amžiaus žmonės. Panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas Lietuvoje internetu pasiekiamos ne tik suskaitmenintos knygos, bet ir senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkioji spauda, pavyzdžiui, valdžios įstaigų įsakymai, potvarkiai, atsišaukimai, afišos, programos ir kiti istoriniai dokumentai. „Portale epaveldas.lt jau yra 1 141 kūrinys, o iki 2019 m. balandžio pabaigos bus 1 600 kūrinių“. Publikacija skelbiama adresu >

„Virtualūs muziejai: galimybė pamatyti tai, ko nepamatysi „gyvame“ muziejuje“

2016 m. gruodžio 2 d. interneto portalo www.15min.lt skyriuje „Verslas“ paskelbta publikacija „Virtualūs muziejai: galimybė pamatyti tai, ko nepamatysi „gyvame“ muziejuje“, kurioje rašoma apie Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą ir jos pagrindinę viešąją prieigą internete – LIMIS portalą.
Straipsnyje aktualizuojamos virtualių muziejų suteikiamos galimybės, apžvelgiama Lietuvos muziejų integralios informacinės sistemos (LIMIS) reikšmė viešinant muziejuose sukurtą sklaidai skirtą skaitmeninį turinį apie nacionalines kultūros paveldo vertybes.

Teksto turinys >