Muziejai kviečiami teikti paraiškas programai „Horizontas 2020“

Europos Komisija kviečia muziejus teikti paraiškas ES bendrajai mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“, kuriai skyrė 1 mln. eurų finansavimą. Programa siekiama paremti muziejų skaitmenines inovacijas ir vystymąsi. Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 12 d.

Šis kvietimas suteiks muziejams, ypatingai mažesniems ir vidutiniams, galimybę efektyviai panaudoti skaitmenines technologijas ir paslaugas savo skaitmeninei veiklai atnaujinti, įgyti bei dalintis žiniomis ir galbūt rasti sprendimų, kurie prisidėtų prie muziejaus finansinio atsigavimo. Tikimasi, kad programoje dalyvausiantys muziejai projektų įgyvendinimo metu įgys žinių ir įgūdžių, o jungtiniai projektai ir inovacijų erdvė su gerosiomis praktikomis puoselės gebėjimų stiprinimą ir inovacijas muziejų sektoriuje plačiąja prasme.

Išsami informacija apie programą ir paraiškų teikimą: https://bit.ly/3mzcPQz

Apie programą lietuvių kalba: https://h2020.lt/

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Europos muziejinių organizacijų tinklo NEMO informaciją

 

Atnaujinta: 2020-10-30