Muziejininkai kelia kvalifikaciją kultūros paveldo skaitmeninimo ir darbo su LIMIS srityse

Lietuvos dailės muziejus, vykdydamas nacionalinio muziejų skaitmeninimo kompetencijos centro funkcijas, muziejų specialistų mokymus dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS), eksponatų skaitmeninio (fotografavimo, skenavimo, sukurtų skaitmeninių vaizdų apdorojimo, parengimo archyvavimui ir sklaidai) mokymus pradėjo organizuoti 2011 metais, kai visiems Lietuvos muziejams skirta LIMIS dar tik buvo kuriama.

Sistemos būsimų funkcionalumų testavimui, muziejų specialistų mokymui dirbti su šia informacine sistema buvo sukurta laikinoji LIMIS programinė įranga, taip pat ir Virtualių parodų informacinė sistema https://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp, kuri sudarė galimybę ne tik minimaliai aprašyti muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus, metaduomenis susieti su skaitmeniniais vaizdais, bet ir sukurtą skaitmeninį turinį paviešinti internete ir, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose „ATHENA“, „Linked Heritage“, per kitus duomenų agregatorius pateikti į svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“ www.europeana.eu. Dirbant su Virtualių parodų informacine sistema ir su LIMIS laikinąja programine įranga buvo sukaupta nemažai duomenų apie muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus. Ši informacija, taip pat duomenys, iki to laiko kaupti muziejų naudotose neperspektyviose informacinėse sistemose, sukūrus LIMIS, buvo perkelti į šios informacinės sistemos duomenų bazes.

Jau pirmaisiais LDM filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) veiklos metais (LM ISC LIMIS įsteigtas 2009 m. liepos mėnesį, jam LDM, be kitų veiklų, yra pavedęs vykdyti ir nacionaliniam muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrui priskirtas funkcijas) buvo sukurta ir informacinė-metodinė svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, kuri veikia iki šiol, nors svarbiausia informacija šiais klausimais nuo 2016 m. jau pradėta skelbti ir visoms atminties institucijoms bei kitiems visuomenės nariams, kurie domisi kultūros paveldo skaitmeninimu, skirtoje interneto svetainėje „Kultūros paveldo skaitmeninimas“ www.ekultura.lt, kurią taip pat administruoja LM ISC LIMIS Jose yra skyriai „Rekomendacijos“, kuriuose pateikiama aktualiausia informacija tiems, kas pradeda skaitmeninimo veiklas ar nori šioje srityje pagilinti anksčiau įgytas žinias.

Kultūros paveldo skaitmenintojai savarankiškai kelti savo kvalifikaciją gali ir naudodamiesi LM ISC LIMIS prieš keletą metų sukurta elektronine mokymų sistema www.limismokymai.lt.

Iki šių metų rugsėjo 1 d. LIMIS duomenų bazėse iš viso jau buvo sukaupta duomenų daugiau negu apie 800 tūkstančių eksponatų. Šiuo metu teisę dirbti su LIMIS turi 109 juridiniai asmenys. Teisė teikti duomenis į LIMIS duomenų bazes, jose aprašyti eksponatus ir kitas muziejuose saugomas vertybes, metaduomenis susieti su aprašytus objektus identifikuojančiais skaitmeniniais vaizdais, sukurtą skaitmeninį turinį tvirtinti, viešinti, peržiūrėti, testuoti jau yra suteikta daugiau negu 900 muziejuose dirbančių specialistų. Visi jie, prieš pradėdami dirbti su LIMIS, turėjo išklausyti darbo su LIMIS mokymus, kuriuos organizuoja LM ISC LIMIS ir regioniniai muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai, veikiantys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Lietuvos jūrų muziejuje. Tokius mokymus LM ISC LIMIS organizuoja ir šiais metais, juos remia Lietuvos kultūros taryba. Darbo su LIMIS, kultūros paveldo objektų skaitmeninimo mokymų poreikis nemažėja ir tai nestebina, nes muziejai vis plačiau LIMIS naudoja savo darbe, specialistai muziejuose keičiasi, o jie su LIMIS turi galimybę pradėti dirbti tik išklausę darbo su LIMIS dviejų dienų mokymus.

Tokius teorinius ir praktinius mokymus LM ISC LIMIS organizuoja ne tik Vilniuje, bet ir regionuose. Rugsėjo 4–5 dienomis  darbo su LIMIS mokymai įvyko Palangoje. Juos vedė LM ISC LIMIS vedėja Dalia Sirgedaitė. Teisę dirbti su LIMIS po šių mokymų buvo suteikta dešimčiai muziejų specialistų iš Kauno miesto, Kauno rajono, Šilutės Hugo Šojaus, Kelmės krašto, Marijampolės kraštotyros, Palangos kurorto, Gargždų krašto, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejų. Tokių mokymų (ne mažiau kaip du) šiemet dar vyks Vilniuje (grupės jau sukomplektuotos, tačiau, esant ekstra atvejams, į būsimus mokymus galima užsiregistruoti ir papildomai – jei susidarys grupė (vienoje turi būti 8–10 žmonių), bus ieškoma galimybių, mokymus organizuoti papildomai. Prašymus užregistruoti į mokymus siųskite el. paštu dalia@limis.lt arba paskambinkite telefonu (8 5) 261 9670.

Na o kitų metų pradžioje muziejų bus prašoma pateikti informaciją, kiek jų darbuotojų norėtų dalyvauti darbo su LIMIS, kultūros paveldo skaitmeninimo, LIMIS sistemoje aprašomų autorinių kūrinių ženklinimo mokymuose.

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-09-10