„Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018“

Leidinys (mokymų dalomoji medžiaga) skirtas muziejų ir kitų atminties institucijų darbuotojams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos, kompiuterizuotos eksponatų apskaitos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Muziejininkų dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityse, mokymai“.

 

 

TURINYS

Danutė Mukienė. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“. Atsisiųsti >

Rūta Mažeikienė. Rinkinių apskaita naudojant Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS). Lietuvos jūrų muziejaus patirtis. Atsisiųsti >

Gerarda Dručkuvienė. Rinkinių apskaita naudojant Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS). Vytauto Didžiojo karo muziejaus patirtis. Atsisiųsti >

Raimonda Norkutė. Baltijos muzeologijos mokykla Tartu: skaitmeninimas ir kitos muziejinės patirtys. Atsisiųsti >

Skirmantė Kvietkauskienė. Mobilios grupės – pagalba regionų muziejams. Atsisiųsti >

Dalia Sirgedaitė. Muziejininkų mokymai 2017–2018 metais. Atsisiųsti >

Laima Bačkienė. „Spalvink Vilnių“: patrauklus skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimas. Atsisiųsti >

Justina Augustytė. Muziejinių vertybių klasifikacija: galimybės ir iššūkiai. Atsisiųsti >

Vismantas Ragaišis. Turinio transliavimo ekranuose sistema Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo ekspozicijoje. Atsisiųsti >

Skaitmeninimo biblioteka. Nauji leidiniai (Dalia Sirgedaitė). Atsisiųsti >

 

Leidinį sudarė:  Dalia Sirgedaitė

Leidinį nemokamai įsigyti galima: Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre (Didžioji g. 4, Vilnius) ir centro organizuojamų renginių metu

Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba

Išleista: 2018 m.

 

Atnaujinta: 2018-12-10