Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina UNESCO dokumentinio paveldo sklaidai skirtą projektą

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacinis pranešimas

Jau beveik tris dešimtmečius vykdoma UNESCO dokumentiniam paveldui skirta programa „Pasaulio atmintis“, kuria siekiama skleisti žinią apie išskirtines archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomas dokumentų kolekcijas ir neleisti dokumentiniam paveldui nugrimzti užmarštin. Programos saugotini dokumentai įtraukiami į tarptautinį arba į nacionalinį kiekvienos šalies narės dokumentinio paveldo registrą. 2020 m. duomenimis, į Lietuvos nacionalinį registrą iš viso įrašyti 74 dokumentai ir jų rinkiniai: 36 iš jų pripažinti regioninės (europinės) ir 38 – nacionalinės reikšmės dokumentais (9 iš jų saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje).

Šiais metais Nacionalinė biblioteka įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro dokumentų (įrašytų 2019 m.) aktualizavimas ir sklaida“. Jo metu bibliotekos mėnraštyje „Tarp knygų“ ir Nacionalinės bibliotekos TV studijoje sukurtomis laidomis pristatomi šeši į registrą įtraukti nauji objektai: bibliografinė retenybė XVII a. panegirinis leidinys „Amžinosios šlovės Kapitolijus“, skirtas Ivanui Mazepai; reprezentatyvi Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) XVIII–XX a. publikuotų darbų kolekcija; Martyno Mažvydo autografas, padarytas 1546–1548 m.; Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija (XIX a.); Simono Daukanto originaliosios kūrybos ir vertimų autografai; Stasio Ušinsko filmas „Storulio sapnas“ ir lėlių-marionečių brėžiniai.

Pradėdama supažindinti su „Pasaulio atminties“ programos Lietuvos nacionalinio registro naujienomis, žurnalo „Tarp knygų“ redakcija kovo numeryje (2020 m. Nr. 3) išspausdino įvadinę projekto straipsnių ciklo publikaciją „UNESCO pasaulio paveldas. Šį kartą – dokumentinis“. Jo autorius – Vilniaus universiteto profesoriaus, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas Rimvydas Laužikas pasakoja apie šios programos atsiradimo aplinkybes, jos sudedamąsias dalis, kriterijus, lemiančius, kuris dokumentinis objektas bus įtrauktas į tarptautinį ar nacionalinį programos registrą, taip pat apie dėl nevienareikšmiškai skirtingų tautų vertinamo dokumentinio paveldo kylančius tarptautinius ginčus.

Žurnalo „Tarp knygų“ balandžio numeryje (2020 m. Nr. 4) Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė pristato regioninės reikšmės dokumentą – leidinį lotynų kalba Capitolium perennis gloriae („Amžinosios šlovės Kapitolijus“). Vrublevskių bibliotekoje saugomas vienintelis pasaulyje sveikas išlikęs jo egzempliorius.

Kitas išskirtinis vykdant Nacionalinės bibliotekos projektą pristatomas į „Pasaulio atminties“ programos nacionalinį registrą įtrauktas objektas – Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) darbų kolekcija, saugoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Žurnalo „Tarp knygų“ gegužės numeryje (2020 m. Nr. 5) ją pristato, tiksliau apie istorinį kontekstą, kuriame ji susiformavo, pasakoja Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė dr. Lara Lempertienė.

Apie programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro naujienas pasakojame ne tik žodžiu, bet ir vaizdu. Projekto „UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro dokumentų (įrašytų 2019 m.) aktualizavimas ir sklaida“ sudedamoji dalis – Nacionalinės bibliotekos TV studijoje sukurtos laidos (laidų autorė Vilija Baublytė). Skirtos projekto kūrybinės grupės atrinktiems dokumentinio paveldo objektams, jos pateikia papildomos informacijos, susijusios su dokumentu, jo autoriumi ar aplinka, kuriomis jis buvo sukurtas.

Pirmąsias ciklo „Lietuva pasaulio atmintyje“ laidas bus galima žiūrėti nuo birželio mėnesio Nacionalinės bibliotekos „YouTube“ kanale. Su sukurtais straipsniais ir laidomis galima susipažinti ir šio projekto partnerių informacijos sklaidos kanaluose. Žurnale „Tarp knygų“ publikuotus  projekto ciklo straipsnius skelbia interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, o laidų ciklą – portalas „15min.“.

Straipsnius galite skaityti:

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2020-06-12