NEMO pranešimas apie tyrimų, kuriuos NEMO darbo grupė atliko skaitmeninimo ir intelektinės nuosavybės teisės srityse, ataskaitą ir išvadas

Europos muziejinių organizacijų tinklas NEMO 2020 m. atliko tyrimus skaitmeninimo ir intelektinės nuosavybės teisės srityse bei pateikė išvadas. Atsakymus į anketose buvusius klausimus teikė ir Lietuvos muziejai, atskiri jų darbuotojai. Susisteminusi tyrimo rezultatus NEMO pateikė rekomendacijas ES politikams, nacionalinėms muziejų organizacijoms ir muziejams.

Ataskaitoje pateikiamas status quo iššūkis, su kuriuo susiduria Europos muziejai, skaitmenindami savo kolekcijas ir sukurdami internetinę prieigą prie jų.

Ataskaitoje taip pat aptariami ES skaitmeninės bendrosios rinkos direktyvos nacionaliniai įgyvendinimo procesai ir kylantys klausimai dėl intelektinės nuosavybės teisių.

Ataskaitą galima rasti internete: https://bit.ly/392EAvc

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos:

Ataskaitoje „Skaitmeninimas ir intelektinės nuosavybės teisės Europos muziejuose“ daroma išvada, kad:

 • Daugiau kaip 80% į anketose pateiktus klausimus atsakiusiųjų muziejų teigė, kad pagrindinis jų kolekcijų skaitmeninimo tikslas yra didesnis matomumas, o 75% muziejų nurodė didesnį prieinamumą ir naudojimą švietimo tikslais. Paaiškėjo, kad daugiau nei 65% muziejų siekia skaitmeninti savo kolekciją, kad tyrinėtojai pateiktų metaduomenis.
 • 3 iš 4 muziejų informavo, kad didžiausios kliūtys, susijusios su nuolatinių kolekcijų skaitmeninimu ir internetine prieiga prie jų yra nepakankami ištekliai (pinigai) ir laikas, kurio darbuotojams, norintiems įsijungti į skaitmeninimo veiklas, trūksta.
 • Mažiau nei 20% atsakiusiųjų muziejų kolekcijų galima rasti internete. Tai reiškia, kad mažiau nei pusė skaitmenintų objektų yra prieinami visuomenei.

Ataskaitoje nurodomos kelios nerimą keliančios tendencijos:

 • Į visus apklausos klausimus, susijusius su kolekcijų skaitmeninimo skaičiais, daugelis respondentų pateikė neišsamius atsakymus arba visus klausimus praleido. Tai stebina ir rodo, kad daugelyje muziejų trūksta mechanizmo, sudarančio galimybę sekti skaitmeninimo procesą ir prieinamumą internete.
 • Akivaizdu, kad trūksta bendravimo tarp kultūros paveldo skaitmeninimo proceso dalyvių, nesvarbu, ar tai būtų operatyviniai, ar teisiniai klausimai.

NEMO mano, kad toliau pateikti politiniai tikslai turėtų būti nukreipti tam, kad Europoje būtų priimti programiniai sprendimai dėl investicijų į muziejų sektorių, kad reikia užtikrinti teisinę ir technologinę sistemą, padedančią muziejams visapusiškai išnaudoti savo galimybes skaitmeniniame pasaulyje.

 • ES ir nacionalinės teisinės sistemos, ypač susijusios su intelektinės nuosavybės teisėmis (IPR), turi sudaryti galimybę muziejams būti visapusiškai matomiems internete ir kad būtų sudarytos sąlygos kuo geriau naudotis muziejų suskaitmenintomis kolekcijomis internete.
 • Muziejai turėtų būti laikomi švietimo įstaigomis, todėl jiems turėtų būti leidžiamos autorių teisių išimtys ir apribojimai, naudingi švietimo įstaigoms. DSM direktyvoje išlieka švietimo išimtis, tačiau muziejai negali ja pasinaudoti, nes taikoma tik „tradicinėms“ švietimo įstaigoms. Siekiant išspręsti šią problemąlicencijavimo mokesčiai turėtų būti grindžiami muziejų, kaip visuomenės aptarnaujančių mokymosi įstaigų, statusu.

NEMO taip pat rekomenduoja suinteresuotosioms šalims paskirstyti išteklius ir didinti muziejų gebėjimus, užtikrinant, kad:

 • Muziejai turėtų gauti daugiau išteklių savo kolekcijoms suskaitmeninti.
 • Muziejams turėtų būti reikalinga galimybė naudotis pajėgumų didinimo galimybėmis ir muziejų darbuotojų mokymu, kad jie galėtų skaitmeninti kolekcijas.
 • Palaikomųjų regioninių, nacionalinių ir tarptautinių organizacijų ar darbo grupių tinklas turi būti labiau matomas muziejams per komunikacijos strategijas, konferencijas ir pan.
 • Muziejai turėtų būti laikomi ir traktuojami kaip skatinantys naujoves finansavimo politikoje, nukreiptoje į skaitmeninę transformaciją apskritai. Ši politika apima ES planuojamas finansavimo programas, tokias kaip „Horizon Europe“, „Digital Europe“, ES investicinė programa ir Europos struktūriniai ir investiciniai fondai.

Informaciją parengė Lietuvos muziejų asociacija

Atnaujinta: 2020-07-17