Seminaras „Istorijos ontologijos“ („Ontologies for History“) Amsterdame

Amsterdamo universiteto profesoriaus dr. C.M.J.M. van den Heuvel iniciatyva 2018 m. lapkričio 6 d. Amsterdamo universitete buvo surengtas seminaras „Istorijos ontologijos“ („Ontologies for Histor“). Jo tikslas buvo suburti mokslininkus ir profesionalus, kuriančius ir taikančius ontologijas bei standartus, skirtus istorijos duomenų funkciniam suderinamumui didinti. Nors pastaraisiais metais būta ženklių pasiekimų sistemiškai integruojant įvairialypius duomenų šaltinius, istorijos duomenų semantinis funkcinis suderinamumas vis dar nėra pakankamai ištyrinėta sritis. Seminaras suteikė galimybę CLARIAH bendruomenei ir NWO „Golden Agents“ projekto dalyviams susipažinti su tarptautiniu Istorijos duomenų konsorciumu. Šis konsorciumas kuria bendrus ontologinius istorijos duomenims skirtus modelius – koncepcinio CIDOC CRM modelio plėtinius. Pranešimą „Istorijos duomenų funkcinis suderinamumas ir FAIR principai: ontologijų valdymo aplinka bei duomenų modelių mainai ir jų derinimas“ (ontome.dataforhistory.org) pristatė Francesco Beretta (CNRS, Lionas, Prancūzija; Istorijos duomenų konsorciumas). Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro direktorė dr. Regina Varnienė-Janssen seminaro metu kalbėjo tema „Autentiškumas ir proveniencija ilgalaikio skaitmeninio kultūros turinio išsaugojimo kontekste: naujausi pasiekimai“. Šiame pranešime buvo pristatyta ir geroji patirtis, sukaupta kuriant ir plėtojant Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS).

Seminaro programa buvo paskelbta internete adresu https://www.clariah.nl/en/new/news/clariah-seminar-ontologies-for-history

LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2018-11-16