The Future of Museums: Recover and Reimagine: kvietimas teikti pranešimų siūlymus Tarptautinės muziejų dienos konferencijai

Kasmet gegužės 18-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė muziejų diena. Šia proga Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) rengia konferenciją muziejų ateities tema. ICOM nariai yra kviečiami teikti pranešimų pasiūlymus.

2021-ųjų metų konferencija kviečia muziejų profesionalus ir bendruomenes kurti, įsivaizduoti ir dalintis naujomis vertės kūrimo praktikomis, naujais verslo modeliais kultūros institucijoms bei inovatyviais dabarties socialinių, ekonominių ir aplinkos iššūkių sprendimais.

Pagrindinės konferencijos temos:

  • Skaitmeninė dabartis (skaitmeninimas; nauji įrankiai; “hibridiniai” modeliai; skaitmeninis prieinamumas ir geba; nauji kultūriniai eksperimentai…)
  • Socialinis aktualumas ir tvarumas (bendruomenė; bendra kūryba; santykiai tarp kartų; prieinamumas; įtrauktis; edukacija…)
  • Nauji verslo modeliai (financinis ir ekonominis tvarumas; profesija ir vadyba…)
  • Aplinkos tvarumas (su klimatu, aplinkosauga susijusios temos)

 

Daugiau informacijos apie pranešimų siūlymų teikimą: https://icom.museum/en/news/icom-voices-imd-2021/

Tarptautinės muziejų dienos interneto svetainė: http://imd.icom.museum/

 

Atnaujinta: 2021-02-10