Virtualios parodos LIMIS viešosiose prieigose

Lietuvos muziejai ieško būdų, kaip kūrybiškai panaudoti suskaitmenintą kultūros paveldą. Virtualios parodos yra viena iš įdomiausių suskaitmeninto kultūros paveldo turinio panaudojimo galimybių. Sukurtos ir viešosiose prieigose paviešintos virtualios parodos prieinamos ir įdomios ne tik skaitmeninimo srityje dirbantiems specialistams, bet ir visuomenei. 2018 metais buvo sukurtos ir LIMIS viešosiose prieigose paviešintos 26 virtualios parodos iš Lietuvos muziejuose saugomų ir LIMIS aprašytų kultūros paveldo objektų.

Žemaičių vyskupystės muziejaus virtualios parodos:

 • „Genealogijos ir testamentai“;
 • „Blaivybės leidinių paroda „Apie blaivystę“;
 • „Žemaitijos sakralinė dailė – Vaidoto Žuko rinkinys“;
 • „Proveniencijos ir įrašai – knygų gyvenimo liudytojai“.

Lietuvos dailės muziejaus virtualios parodos:

 • „Kietasis skystis. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“;
 • „Gintaras Kazimiero Simanonio rankose“;
 • „Juozapas Čechavičius. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“;
 • „Kelti dulkes ant tėviškės vieškelio. Vytautas Kazimieras Jonynas“;
 • „Kultūros grandai Antano Olbuto medaliuose“;
 • „Karas – chaoso nešėjas“;
 • „Janas Bulhakas – Lietuvos peizažinės fotografijos pradininkas“;
 • „Jūros įkvėpti“;
 • „Pusbrolių tandemas Žalgirio mūšyje“.

Zanavykų muziejaus virtualios parodos:

 • „Tautodailininkės Elenos Ruzgienės paroda“;
 • „Zanavykų tekstilė. Prijuostės“.

Rokiškio krašto muziejaus virtualios parodos:

 • „Eksponatuose užfiksuoti iškilūs Lietuvos valstybės veikėjai, svarbios istorijos datos“;
 • „Nepriklausomos Lietuvos kario savanorio Antano Kliaugos tapyba“.

Trakų istorijos muziejaus virtualios parodos:

 • „Akmeniniai kirviai“;
 • „Viešvilės I kapinynas: skalvių visuomenės pažinimo šaltinis“.

Žemaičių muziejaus „Alka“ virtuali paroda:

 • „Šapirografuotų laikraščių kolekcija Žemaičių muziejuje „Alka“.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus virtuali paroda:

 • „Pinigų paroda iš Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus rinkinių“.

Pinigų muziejaus virtuali paroda:

 • „Tarpukario Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta“.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus virtuali paroda:

 • „Lietuvos valstybės istorija dailės kūriniuose“.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ virtuali paroda:

 • „Žymaus Biržų krašto menininko Jokūbo Dagio piešti atvirukai (XX a. 7–9 deš.)“.

Žemės gelmių informacijos centro virtuali paroda:

 • „Uolienų istorijos vingiais“.

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus virtuali paroda:

 • „Baltijos keliui – 29“.

 

Virtualias parodas rasite interneto svetainėje limis.lt >

 

Atnaujinta: 2019-02-13