Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejuje – skaitmeninės eksponatų istorijos pradžia

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos interneto svetainėje adresu http://vgvp.lt/ adresu  http://vgvp.lt/news.php?id=2091 paskutinėmis šių metų dienomis paskelbta išsami informacija apie šios progimnazijos pradedamas vykdyti kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, LIMIS sistemą, į kurią planuojama teikti duomenis apie suskaitmenintus objektus. Publikaciją spaudai parengė Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejaus kuratorė-fondų saugotoja Marija Kirkienė. Straipsnyje rašoma:

„2017 m. rugsėjo mėn. Visagino „Gerosios vilties“  progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos dailės muziejumi dėl bendrų tikslų, dirbant su valstybine Lietuvos integralia muziejų informacine sistema, susipažino su LIMIS-C, LIMIS-M ir LIMIS-K posistemių administravimo tvarka. Įdiegę įstaigos elektroninio katalogo viešąją prieigą internete, suformavome duomenis apie progimnazijos Švietimo muziejaus rinkinius, jų grupes ir šifrus. Nustatėme pagrindines muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptis: archeologija, archyvas, dokumentai, etnografija, fotografija, istorija, numizmatika, raštija, rašytiniai dokumentai, sportas.

Suskaitmeninti Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejuje saugomi eksponatai bus įkelti į kompiuterinę LIMIS sistemą, matomi vertingiausi eksponatai, nes jie bus įamžinti, viešinami. Tai bus naudinga saugant mokyklos paveldą ir prieinamumą prie jo internete, o pačiam muziejui LIMIS bus svarbi pati apskaitos sistema. Visų Švietimo muziejaus eksponatų vaizdai bus paskelbti muziejų kolekcijų interneto svetainėje – Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema – LIMIS. Juos rasite surinkę šias nuorodas: LIMIS Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejus arba www.limis.lt . Mūsų muziejų rasite skiltyje – ,,Pasirinkite muziejų“.

Kas gi yra ši inovatyvi sistema ir kokie jos tikslai? Vienas iš LIMIS centro tikslų  – padėti muziejams nuskenuoti ir nufotografuoti atrinktus muziejaus eksponatus. Norintiems pamatyti muziejaus eksponatus, toks inovatyvumas sukuria galimybę tai padaryti labai greitai.

Tokia naujovė pasieks ir Visagino „Gerosios vilties“  progimnazijos Švietimo muziejų. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro darbuotojų grupė, aprūpinta šiuolaikine kultūros paveldo skaitmeninimui skirta technine įranga, suteiks galimybę nufotografuoti ir nuskenuoti eksponatus t.y. suskaitmeninti vertingiausias mūsų surinktas vertybes.

Lietuvos muziejuose įdiegta, naudojama, plėtojama Lietuvos muziejų rinkinių duomenų bazes susiejanti, vienodais standartais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ( LIMIS) sudaro galimybę čia dirbantiems specialistams, neprisijungus prie pagrindinio LIMIS-C posistemio, vykdyti muziejuose sukauptų  vertybių automatizuotą  apskaitą, skaitmeninę informaciją apie jas saugoti sistemos duomenų bazėse, archyvuoti, susieti su jų skaitmeninėmis bylomis, viešinti ir teikti į kitas duomenų bazes. Tokios pat darbo su LIMIS galimybės yra sudarytos ir savivaldybių, žinybiniams bei kitiems Lietuvos muziejams. Jiems yra sukurtas alternatyvus LIMIS posistemis M, kurį naudodami muziejų darbuotojai tiesiogiai interneto naršykle jungiasi prie LIMIS sistemos ir vykdo vertybių automatizuotą apskaitą, kaupia, viešina, į kitas duomenų bazes, svetaines teikia skaitmeninę informaciją.

Didžioji dalis  įvairių dokumentinio paveldo objektų jau aprašyta Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS). Duomenys apie daugiau negu 2 tūkst. objektų (šiuo metu sistemoje yra: 246953 / 486006 skaitmeniniai objektai) yra paviešinti LIMIS svetainėje www.limis.lt virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos svetainėje www.epaveldas.lt ir didžiausioje Europos kultūros paveldo svetainėje „Europeana“ www.europeana.eu.

Jau šiuo metu virtualiai galite stebėti 1986 metais  įkurtos mūsų mokyklos Švietimo muziejaus informaciją. Jame yra sukaupta įdomių eksponatų, kurie primena, kokia buvo mokykla praėjusiame šimtmetyje, skaityti apie buvusius mokyklos auklėtinius. Netrukus šalia aprašymų pateiksime kultūros paveldo objektų originalias skaitmenines kopijas, vaizdo, garso įrašų skaitmenines kopijas. Elektroninio katalogo viešąją prieigą pildysime, plėtosime, nuolat atnaujinsime aktualia informacija.

Džiaugiamės maloniu bendravimu su Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vadove Danutė Mukiene, vedėjomis Skaitmeninimo skyriaus – Skirmante Kvietkauskiene, metodinio skyriaus – Dalia Sirgėdaite.

Jau dabar akcijoje ,,Padovanok muziejui eksponatą“ kviečiame dalyvauti buvusius ir dabartinius vadovus, mokytojus, mokinius bei studentus. Su Jumis bus sudarytas aktas, aptartos sąlygos. Būtų džiugu, jei perduotumėte muziejui dar išlikusius ir išsaugotus eksponatus (skelbimus, plakatus, atvirukus, dainų sąsiuvinius, laiškus, nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kita) tam, kad būtų galima ryškiau nušviesti dar netolimą, bet kiekvienais metais vis labiau tolstančią istoriją bei papildyti muziejaus ekspoziciją, kad ateinančios kartos galėtų teisingai įvertinti mūsų istorijos raidą.“

 

 

Atnaujinta: 2017-12-05