Įrašų archyvas, 2019 metai
Nacionalinės bibliotekos tyrėjams – paskaita apie skaitmeninių technologijų galimybes
Ir Jūs galite įsijungti į tarptautinio kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projekto „Judaica Europeana 2.0“ veiklas
Skaitmeninta viena iš dviejų seniausių Biblijų internete jau 9 metus
Svečias iš „Bibliotheca Alexandrina“ Vilniuje dalijosi kultūros paveldo skaitmeninimo patirtimi
Muziejų mobilios stendų parodos – kultūros, šveitimo įstaigose ir po atviru dangumi
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos Švietimo muziejuje – skaitmeninės eksponatų istorijos pradžia
Klaipėdos regiono bibliotekų tinklaraštis – iškalbingas atminties institucijų bendradarbiavimo pažangos liudininkas
Informacija apie paslaugų, prekių, susijusių su kultūros paveldo skaitmeninimu, teikėjus
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS)
Alytaus kraštotyros muziejuje ir jo filialuose įdiegta papildytosios realybės programėlė