2016-12-22
Lietuvoje įgyvendinti projektai

 

 

2016 metais įgyvendinti projektai

 

 • „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2016 m. vykdė mokymus, kurių metu buvo gilinamos muziejininkų žinios  kultūros paveldo objektų skaitmeninimo ir darbo su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) srityje. Vyko muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų fotografavimo mokymai, skaitmeninių vaizdų (bylų) tvarkymo bei parengimo archyvavimui mokymai ir mokymai dirbti su LIMIS. Taip pat buvo surengti nuotoliniai mokymai, kuriuose pristatyti naujausi tarptautiniai bei nacionaliniai standartai  ir teisiniai dokumentai, susiję su atminties institucijų skaitmeninimo veikla, muziejuose veikiančių tarnybinių stočių, serverinių priežiūra. Išsamiau >

 

 • LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras pradeda įgyvendinti projektą „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“. Šio projekto metu bus organizuojami išvažiuojamieji seminarai į Vilnijos krašte veikiančius muziejus. Projekto tikslas – kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant muziejus aktyviau įsijungti į kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, sudaryti galimybes krašto bendruomenei, naudojantis naujausių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, gauti aktualią informaciją apie muziejuose sukauptus ir saugomus kultūros paveldo objektus, taip pat padėti muziejams nuskenuoti ir nufotografuoti atrinktus muziejų eksponatus. Projektas vykdytas 2016 metais; Išsamiau >

 

 • Lietuvos kultūros tarybos programa „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida“ kodas (04-005-01-02-08).
  • Skaitmeninio turinio sklaida mobiliojoje Bažnytinio paveldo muziejaus interneto svetainėje. Projekto vykdytojas – Všį „Sakralus menas“;
  • NDG internetinėje svetainėje Lietuvos šiuolaikinių menininkų kūrybą pristatančio subpuslapio sukūrimas. Projekto vykdytojas – BĮ „Lietuvos dailės muziejus“;
  • Atminties institucijų skaitmeninio turinio prieinamumo didinimas ir sklaida interaktyvioje sistemoje partizanutakais.lt. Projekto vykdytojas – Všį „Salva media“; Išsamiau >
  • Klaipėdos skulptūrų parko skaitmenintos informacijos sklaida. Projekto vykdytojas – BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus“;
  • Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos. Projekto vykdytojas – BĮ „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka“;
  • Vilniaus rajono bendruomenė internete: virtualios parodos. Projekto vykdytojas – BĮ Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka;
  • Rytų aukštaičių uteniškių skaitmeninis muziejus. Projekto vykdytojas – BĮ „Zarasų krašto muziejus“.

 

 • Lietuvos kultūros tarybos programa „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ kodas (04-005-01-02-07)

  • Mobilioji aplikacija „Vilnius GO“. Projekto vykdytojas – BĮ „Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka“ – Projekto tikslas – mobilios programėlės, padėsiančios pažinti Vilniaus miesto kultūrinį ir gamtinį paveldą, kūrimas. Mobiliojoje aplikacijoje „VilniusGO“ bus pateikta trumpa, esminė, bet „užkabinanti“ informacija su nuotrauka ir teksto pabaigoje pridėta nuoroda į Vilniaus miesto bibliotekos puslapį, kuriame vartotojai galės paskaityti plačiau apie pasirinktą objektą, ras daugiau vaizdinės medžiagos ir informacijos nuorodas; Išsamiau >
  • Valstybės archyvų virtualių parodų svetainės (portalo) sukūrimas. Projekto vykdytojas – BĮ Vilniaus apskrities archyvas;
  • Mobilibris. Projekto vykdytojas – BĮ „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – modernaus dizaino, mobilios knygų ekspozicijos sukūrimas. Knygų ekspozicijos sistema ir meno leidinių parodos bus pristatomos Kauno regiono bibliotekose, tokiu būdu užtikrinant Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonde turimų išskirtinių leidinių sklaidą. Inovatyvių priemonių taikymas, organizuojant knygų parodas, paskatins jaunųjų skaitytojų domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio meno paveldu; Išsamiau >
  • Vieno bokšto istorijos: interaktyvus Vilniaus katedros varpinės istorijos pristatymas. Projekto vykdytojas – Všį „Sakralus menas“;
  • Kėdainių miesto XVII-XVIII a. architektūrinis palikimas 3D formatu. Projekto vykdytojas – BĮ Kėdainių krašto muziejus.

   

 • Lietuvos kultūros tarybos programa „Tarpsritiniai projektai“  kodas (04-005-01-01-01)
  • Žydų kultūros paveldo aktualizavimas ir pristatymas pasitelkus mobiliąsias technologijas: 3D modelių sukūrimas. Projekto vykdytojas – Všį Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. Discover Jewish Lithuania – tai mobili programėlė, kurios technologinis pagrindas bus papildytoji realybė, leisianti gyviau pažinti unikalius žydų istorijos Lietuvoje momentus. Aplikacija veiks iOS ir Android platformose. Ji apims daugiau nei 50 istorijų tokiuose miestuose kaip Ukmergė, Kėdainiai, Joniškis, Žagarė, Valkininkai, Degsnės ir aišku Šiaurės Jeruzalė – Vilnius; Išsamiau >

   

 • Iš ES SF finansuoti projektai (pagal priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“)
  • Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas. Projekto vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; www.epaveldas.lt. Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą. Projektas išplės skaitmeninimo tinklą Lietuvoje, plės ir tobulins virtualią skaitmeninto paveldo sistemą Lietuvoje, užtikrins kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir sklaidą; Išsamiau >
  • Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę. Projekto vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; www.epaveldas.lt. Projekto tikslas – sukurti lietuvių literatūros klasikos elektroninių knygų biblioteką, užtikrinti kūrinių publikavimą elektroninėje erdvėje ir prieinamumą pasinaudojant naujomis technologijomis ir priemonėmis: personaliniu kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu elektroninių knygų skaitykle, mobiliuoju telefonu ir kt., pasinaudojant sukurtų elektroninių paslaugų galimybėmis. Išsamiau >
  • LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų sistema. Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslai – Lietuvos bibliotekų informacijos integracija; visuomenės bibliotekinis ir informacinis aprūpinimas; kultūros vertybių išsaugojimas. LIBIS – sistema, skirta ne tik pagrindinių bibliotekos veiklos procesų, kaip katalogavimo, komplektavimo, fondų apskaitos, skaitytojų aptarnavimo automatizavimas, bet ir tarpbibliotekinio abonemento funkcijų vykdymui, bibliografinių įrašų keitimuisi, duomenų bazėse esančios ir sklaidai skirtos informacijos integravimas į pasaulinius katalogus. Išsamiau >

 

Iki 2016 metų įgyvendinti svarbesni kultūros paveldo skaitmeninimo, informacinių sistemų ir elektroninių paslaugų kūrimo projektai
 • Virtualus turas „Unt kalnelių, ant aukštųjų stovi bažnyčia švintoji“. Projekto vykdytojas – BĮ Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos; Išsamiau >

 

 • Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas. Projekto vykdytojas  – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslas – plėsti viešąsias elektronines paslaugas, sukuriant gyventojams prieigą prie visateksčių Lietuvos kilnojamojo kultūros paveldo dokumentų, saugomų archyvuose, bibliotekose ir muziejuose. Projekto metu sukurta epaveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus; sudarytas vieningas duomenų bankas ir bendras portalas – www.epaveldas.lt; suskaitmeninta ir į kultūros paveldo svetainę perkelta apie 3 mln. Kultūros paveldo objektų (senųjų knygų, rankraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų), saugomų Nacionalinėje bibliotekoje, Lietuvos valstybiniame istorijos archyve ir Lietuvos dailės muziejuje; Išsamiau >

 

 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra. Projekto vykdytojas  – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, kitos bibliotekos. Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą. Projekto trukmė – 2010-10 – 2012-07; Išsamiau >

 

 • Europeana Awareness – skatinti visuomenę naudotis Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninių duomenų portale Europeana sukauptais informacijos ir kultūros ištekliais. Projekto uždaviniai: viešinti informaciją apie projekto Europeana kiekvienos valstybės narės politikos formuotojus, politines ir kultūros paveldo institucijas skatinant naudotis jo turiniu, didinant informuotumą apie kultūros paveldą, kaip ekonomikos varomąją jėgą, ir skatinant dalijimąsi žiniomis; skatinti plačiąją visuomenę naudotis baze įvairiais tikslais, tarp jų vykdant mokslinius tyrimus, mokantis, puoselėjant laisvalaikio pomėgius, taip pat naudotis kultūrinio turizmo reikmėms ir kt.; užmegzti naujus partnerystės ryšius su keturiais pagrindiniais segmentais – portalo Europeana vartotojais: viešosiomis bibliotekomis, vietos archyvų grupėmis ir kultūros turinio vartotojais (programuotojais, kūrėjais, mokslininkais, aktyvistais); dirbant su turizmo sektoriumi, įdiegti naujus Europeanos turiniui skirtus platinimo kanalus; skatinti kultūros institucijas ir toliau teikti turinį portalui, didinti informuotumą apie naujų licencijavimo sistemų galimybes, kurti kolektyvinio teisių valdymo priemones. Projekto trukmė – 2012-01 – 2015-01; Išsamiau >

 

 • Europos biblioteka. Projekto vykdytojas  – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslas – sukurti Europos nacionalinių bibliotekų informacijos išteklių portalą. Europos bibliotekos vizija – sukurti bendrą prieigą skatinant Europos mokslo ir kultūros turtingumo bei įvairovės visuotinį suvokimą. Europos bibliotekos misija – atverti visų Europos nacionalinių bibliotekų žinių, informacijos ir kultūros pasaulį. Projekto metu sukurta interneto svetainė  siūlanti prieigą prie 48 Europos nacionalinių bibliotekų ir mokslinių bibliotekų sujungtų išteklių (knygų, žurnalų – ir skaitmeninių, ir kitų). Projekto trukmė – nuo 2007 m; Išsamiau >

 

 • Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimas. Projekto vykdytojas  – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslas – Sukurti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS), kuri prisidėtų prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, administracinių procedūrų supaprastinimo ir intensyviau įtrauktų visuomenę į paveldo išsaugojimą. Projektas prisidėjo prie Lietuvos paveldo išsaugojimo, intensyviau įtraukia visuomenę, dėl greitesnės komunikacijos tarp institucijų supaprastina administracines procedūras. Projekto metu sukurta kultūros paveldo informacinė sistema, susieta su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos administruojama sistema „infostatyba“ bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektronine sistema e.paveldas; Išsamiau >

 

 • Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams. Projektas skirtas Lietuvos regionų muziejams ir kartu visiems interneto naudotojams, norintiems internete rasti informaciją apie regionų muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus. Iš Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (toliau LIMIS centras) darbuotojų suformuota mobili grupė, aprūpinta šiuolaikine kultūros paveldo skaitmeninimui skirta technine įranga, aplankė 25 Lietuvos regionuose veikiančius muziejus; Išsamiau >

 

 • Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname, viešiname dokumentinį paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją (XIX a. pab. – 2016 m.). Lietuvos muziejai kviečia šalies gyventojus, kolekcininkus, institucijas ir organizacijas atverti savo archyvus ir sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentiniu paveldu, liudijančiu Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo XIX a. pab. iki 2016 metų. Raginame sudaryti galimybes šiuos kultūros paveldo objektus suskaitmeninti (nufotografuoti, nuskenuoti, aprašyti, įtraukti į duomenų bazes) ir paviešinti. Projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir projekte dalyvaujantys muziejai; Išsamiau >

 

 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose. Projekto tikslas – sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, įdiegti ją Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose bei sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai. Jos paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką. Projekto trukmė 2010-2012; Išsamiau >

 

 • Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams. Vykdant projektą buvo siekiama LDM filiale LM ISC LIMIS įkurti interaktyvią mokymo klasę, kurioje mokymus, seminarus kultūros atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų), mokyklų specialistams, moksleiviams, studentams bei senjorams ir neįgaliesiems būtų galima vykdyti naudojant naujausią šiuolaikinę kompiuterinę ir programinę įrangą. Buvo įgyvendinti tokie pagrindiniai uždaviniai:
  • Įsigyta ir mokymo klasėje įdiegta interaktyviai mokymo klasei reikalinga techninė ir programinė įranga;
  • Sukurtos 3 interaktyvios mokymo programos: „Darbo su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) pagrindai“; „Muziejų eksponatų skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio sklaidos ypatumai“; „Autorių turtinių teisių ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio sklaidos aktualijos“;
  • Suorganizuoti 5 mokymų dirbti su įsigyta įranga užsiėmimai muziejų, bibliotekų, švietimo ir mokslo įstaigų specialistams, studentams, kuriuose iš viso dalyvavo 62 žmonės;
  • Sukurta internetinė svetainė LM ISC LIMIS mokymų sistema, kuria naudotis jau gali visi interneto naudotojai, gavę iš sistemos administratoriaus prisijungimo prie sistemos individualų kodą ir įvedę savo slaptažodį. Asmenys, pageidaujantys gauti šį kodą, turėtų atsiųsti laisvos formos prašymą į LM ISC LIMIS el. paštu ernestas@limis.lt ir nurodyti šiuos savo asmens duomenis: vardas, pavardė, darbovietė/mokymo įstaiga, pareigos, tel. numeris, el. pašto adresas. Išsamiau >

 

Senoji, Lietuvos istoriją liudijanti fotografija – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose

Krašto istorijos ir kituose Lietuvos muziejuose didelę  dalį eksponatų sudaro fotografijos. Kokios naujausios tendencijos saugant jas, ypač senąsias fotografijas?

Nuotraukos – iškalbingi istorijos liudytojai. Tačiau jas, kaip ir kitus dokumentus, veikia temperatūros svyravimai, drėgmė, šviesa, kiti gamtos procesai, įvairūs fiziniai veiksniai. Muziejuose tiek senos nuotraukos, tiek ir kiti eksponatai saugomi pagal galiojančius tarptautinius standartus, kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu  Nr. ĮV-716 patvirtintą „Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo“ instrukciją. Išsamiau >

 

Prezentacijos:

 • Lietuvos dailės muziejaus dalyvavimas tarptautiniuose kultūros paveldo objektų skaitmeninimo ir sklaidos projektuose 2009–2016 metais; Žiūrėti >
 • Lietuvos muziejų informacinė sistema; Žiūrėti >
 • LIMIS plėtros, modernizavimo ir naujų elektroninių paslaugų kūrimo projektas „Virtualus muziejus “; Žiūrėti >