Tekstų, skelbiamų muziejų interneto svetainėse, rašybos taisyklės

Muziejų interneto svetainėse, portaluose „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt ir LIMIS www.limis.lt skelbiamų tekstų rašybos taisyklės :

 

Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai
Atsisiųsti: PDF >

• Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. N-3 (104).
Atsisiųsti : PDF >

• Šriftų simbolių ir kodų lentelė.
Atsisiųsti: JPG >

• Masaitis A., „Žodžių, žodžių junginių trumpinimai ir pavadinimų santrumpos“, interneto svetainė „Šimtatomė serija „Lietuvos valsčiai“
http://www.versme.lt/pav/trumpinimai.pdf (žiūrėta 2012 03 26)

 

Atnaujinta: 2017-07-07