2017-06-29
Bibliografija

Kultūros paveldo skaitmeninimo bibliografija

 

Dokumentai

 • Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija : patvirtinta Europos Komisijos, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro, 2015-04-16; Atsisiųsti >
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ : patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2015-03-12; Atsisiųsti >
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro, 2015-03-04; Atsisiųsti >
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, 2012-10-25; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2012-05-10; Atsisiųsti >
 • „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų pakeitimo“ : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, 2012-04-23; Atsisiųsti >
 • „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose“ : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro, 2011-11-08; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2011-10-27; Atsisiųsti >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijos : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro, 2011-05-23; Atsisiųsti >
 • Europos skaitmeninė darbotvarkė : patvirtinta Europos Komisijos, 2010-08-26; Atsisiųsti >
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, 2010-02-26; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, 2010-02-01; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, 2010-02-01; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, 2010-02-01; Atsisiųsti >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro, 2010-01-07; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, 2009-12-22; Atsisiųsti >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija : patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009-05-20; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos, 2006-08-24; Atsisiųsti >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija : patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2005-08-25; Atsisiųsti >
 • „Europeana“ Strategy 2015–2020“; Atsisiųsti >
 • Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises; Atsisiųsti >

 

 

Literatūra

 • A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections, Baltimore: National Information Standards Organization (NISO), 2007; Atsisiųsti >
 • ATHENA PLUS: Innovative Tools for the Creation, Reuse and Retrieval of Digital Cultural Content; Atsisiųsti >
 • Aukštaitis V., Mukienė D., Kvietkauskienė S., Saulevičius D., „Muziejuose skaitmenintų eksponatų skaitmeninių vaizdų parametrai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2009, p. 90–92.
 • Bacon K., „Implementing a Museum DAMS that’s fit for purpose“, Collections Trust. Blog
 • Bacon K., „The long read: Some saucy thoughts on metadata and value“, Collections Trust. Blog
 • „Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 70–98; Atsisiųsti >
 • Besser H., Introduction to Imaging, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2003; Nuoroda >
 • Best practice for applying research pilots and use case studies to digital cultural heritage, 2012; Atsisiųsti >
 • Bliūdžiuvienė N., Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese [daktaro disertacija], Vilnius, 2010.
 • Bunsch E., Sitnik R., Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego, Warszawa, 2014; Atsisiųsti >
 • Burton-Jones K., „The transformation of the Digital museum“, Museum informatics: people, information, and technology in museums, editors P. F. Marty, K. B. Jones, New York, London, 2007, p. 9–25.
 • Calogero G., Martorana M. F., Mazza I., Rizzo I., „Technology and Public Access to Cultural Heritage: The Italian Experience on ICT for Public Historical Archives“,Cultural Heritage in a Changing World, 2016; Nuoroda >
 • Castells M., „Museums in the information era“, ICOM news, 2001; Atsisiųsti >
 • Categories for the Description of Works of Art, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2009; Nuoroda >
 • Ciurea C., Filip F. G., „Multi-Criteria Analysis in Choosing IT&C Platforms for Creative Digital Works“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no. 2 (12); Nuoroda >
 • Copyright: A Practical Guide (2nd Edition)
 • Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej, Warszawa, 2013; Atsisiųsti >
 • Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania, Warszawa, 2012; Atsisiųsti >
 • „Controlling your Language: a Directory of Metadata Vocabularies“, JISC Digital Media
 • Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies
 • Creating a digital Smithsonian: digitization strategic plan, Smithsonian Institution; Atsisiųsti >
 • Constantinidis D., „Crowdsourcing Culture: Challenges to Change“, Cultural Heritage in a Changing World, 2016; Nuoroda >
 • Cultural heritage Digitisation, online accessibility and digital preservation, European Commission, 2014
 • Dessaux Ch., „Digital Cultural Resources for Education: The New Portal histoiredesarts.culture.fr“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2; Nuoroda >
 • Borowiecki K. J., Forbes N., Fresa A., Cultural Heritage in a Changing World, 2016; Nuoroda >
 • Dessaux Ch., Hagedorn-Saupe M., „Digitisation of Cultural Heritage in France: An Interview with Christophe Dessaux“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6; Nuoroda >
 • Dierickx B., Tsolis D. K., „Barriers in On-line Access to Culture“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2; Nuoroda >
 • Digisam; Nuoroda >
 • „Digital file formats“, JISC Digital Media
 • Digital Image File Types Explained; Nuoroda >
 • Digital meets Heritage; Nuoroda >
 • „Digital Preservation“, British Library; Nuoroda >
 • Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems, Cornell, 2003; Nuoroda >
 • „Digital 3D Content“, JISC Digital Media
 • „Digitisation: a simple guide for museums“, Collections Trust; Atsisiųsti >
 • Digitisation: standards Landscape for European Museums, Archives, Libraries, Roma, 2009
 • „Do Digital Images Exist in the Real World?“, JISC Digital Media
 • Documentation of Museum Collections. Why? How? Practical Guide, UNESCO, ICCROM and EPA, 2010; Atsisiųsti >
 • Dormolen van H., Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines, Hague, 2012; Atsisiųsti >
 • eCultureMap: how cultural institutions can benefit from geolocalised content; Nuoroda >
 • Eensaar I., Jeeser K., „The Internet-based Museum Information System MuIS in Estonian Museums“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2; Nuoroda >
 • „Finding the ‘right’ fit to share your cultural content“,Europeana Professional; Nuoroda >
 • Gaur R. C., „Digital Preservation in India“, DESIDOC Journal of Library & Information Technology, Vol. 32, No. 4, July 2012, p. 291–292; Atsisiųsti >
 • Geffert W. S., Transitioning to International Imaging Standards at the Metropolitan Museum of Art: A Case Study, USA: Center for Digital Imaging Inc., 2011; Atsisiųsti >
 • Geocoded Digital Cultural Content; Nuoroda >
 • Glosienė A., Manžuch Z., „Kultūros paveldo valdymas Europoje: svarbiausi strateginiai dokumentai“, Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 1, p. 15–18; Atsisiųsti >
 • Glosienė A., Manžuch Z., „Skaitmeninio ir skaitmeninto kultūros paveldo valdymo strategijos atminties institucijose“, Informacijos mokslai, 2003, t. 25, p. 19–31; Atsisiųsti >
 • „Going Digital“, Collections Trust
 • Gudinavičius A., „Lietuvos rankraštinio paveldo publikavimas skaitmeninėje erdvėje: skaitmenintų ir viešai prieinamų rinkinių techninė analizė“, Knygotyra, 2011, t. 56, p. 85–111; Atsisiųsti >
 • Guidelines for the Preservation of Digital Heritage, UNESCO, the National Library of Australia, 2003; Atsisiųsti >
 • Guiding principles for working with digital cultural heritage, Digisam, 2014; Atsisiųsti >
 • Halling S., „Linked data and the future of aggregation“, Digisam; Nuoroda >
 • Handbook on virtual exhibitions and virtual performances, 2012; Atsisiųsti >
 • Harpring G., Introduction to Controlled Wocabullaries: Terminology for Art, Architecture and other Cultural Works, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2010; Nuoroda >
 • Hagedorn-Saupe M., „Peukert A., New Ways of Presenting the Past | Work, Research, and Findings of the International Digital Exhibitions Working Group“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6., no 1 (11); Nuoroda >
 • Havlikova I., Salonová K., „eSbírky – Culture without Borders“, Uncommon Culture, 2011, vol. 2, no 3/4; Nuoroda >
 • Hazan S., „The Digital Exhibition – Considered in the Long Term“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no 1 (11); Nuoroda >
 • Hazan S., Shimony R., „Israel’s National Museum Digitisation Project: An Interview with Ram Shimony“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6; Nuoroda >
 • Hazan S., Winer D., „Digitisation of Culture in Israel“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2; Nuoroda >
 • „High Level Digitisation for Audiovisual Resources“, JISC Digital Media
 • „Informacinės technologijos Lietuvos regionų muziejuose“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 64–68; Atsisiųsti >
 • International Guidelines for Museum Object Information: the CIDOC Information Categories, Paris: International Committee for Documentation of the International Council of Museums (CIDOC), 1995; Atsisiųsti >
 • International Journal of Heritage in the Digital Era, Limassol: Cyprus University of Technology; Nuoroda >
 • Identification of existing terminology resources in museums (Muziejuose naudojamų terminologijos šaltinių nustatymas); Atsisiųsti >
 • Introduction to Metadata. Second Edition, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2008; Nuoroda >
 • Introduction to Metadata. Third Edition, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2016; Nuoroda >
 • Kapleris I., Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje [daktaro disertacija], Vilnius, 2014.
 • Kapleris I., „Skaitmeninių technologijų taikymas Lietuvos muziejuose 1990–2011 metais“, Lietuvos muziejai po 1990 metų: mokslinių straipsnių rinkinys, sud. R. Laužikas, Vilnius, 2013, p. 238–280.
 • Karvonen M., „Digitising Museum Materials – towards Visibility and Impact“, Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe, editor S. Pettersson [and others], Helsinki, Amsterdam, Berlin, 2010; Atsisiųsti >
 • Keene S., Digital Collections: Museums in the Information Age, Butterworth Heinemann, 1998.
 • Kiškis M., „Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje ypatumai ir teisinis reglamentavimas“, Teisė, 2009, t. 71, p. 41–52; Atsisiųsti >
 • Kligienė N., „Lietuvos kultūros paveldas skaitmeninėje terpėje“, Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 82–93.
 • Komen L., Kitchen A., „Europeana Creative: Where Cultural Heritage and Creative Industries Meet to Re-Use Europe’s Digital Memories“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no 2 (12); Nuoroda >
 • Kriššák E., „Digitisation in Museums in the Slovak Republic“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2; Nuoroda >
 • Kuncevičius A., Laužikas R., Šmigelskas R., Augustinavičius R., „Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje“ Archaeologia Lituana, Vilnius, 2012, t. 13, p. 7–28; Atsisiųsti >
 • Kuprienė J., Prokopčik M., „Projektas DigitalPreservationEurope: bendradarbiavimo tobulinimas skaitmeninio išsaugojimo srityje“, Informacijos mokslai, 2007, t. 41, p. 25–32; Nuoroda >
 • Kuprienė J., Prokopčik M., „Skaitmeninės informacijos išsaugojimas: specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Projekto DigitalPreservationEurope atvejis“, Informacijos mokslai, 2008, t. 44, p. 78–87; Atsisiųsti >
 • Kvietkauskas R., Varnienė R., „Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimo perspektyva Lietuvoje“, Tarp knygų, 2005, Nr. 9, p. 1–4; Atsisiųsti >
 • Kvietkauskas R., Varnienė R., „Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimas Europoje: Lietuvos perspektyva“, Knygotyra, 2008, t. 45, p. 108–122; Atsisiųsti >
 • Kvietkauskienė S., Steponaitienė J., „Projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas – skaitmeninamų objektų atranka“, Bibliografija, 2005/06, p. 94–100; Atsisiųsti >
 • Laužikas R., „Atminties institucijų bendradarbiavimas: bendras istorinių asmenvardžių, vietovardžių ir chronologijos tezauras“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas; Atsisiųsti >
 • Laužikas R., „Kultūros paveldo skaitmeninimas: integralaus trimačio erdvės ir laiko tezauro modelis“, Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, t. 31, p. 105–123.
 • Laužikas R., Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC…, Vilnius, 2009.
 • Laužikas R., „Paveldo komunikacija ir tinklaveikos visuomenė“, Spectrum, 2010, Nr. 2(13), p. 4–7; Atsisiųsti >
 • Laužikas R., „Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki Second life“, Liaudies kultūra, Vilnius, 2012, Nr. 2, p. 12–24.
 • Laužikas R., „Paveldo skaitmeninimas: nuo nacionalinio projekto iki tarptautinių tinklų“, Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010, p. 10–16.
 • Laužikas R., „Skaitmeninimas kaip mokslas: BARIS projekto patirtis“, Informacijos mokslai, 2009, t. 46, p. 67–83; Atsisiųsti >
 • Laužikas R., Varnienė-Janssen R., „Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui“, Informacijos mokslai, 2014, t. 69, p. 118–143; Nuoroda >
 • Laužikas R., Vosyliūtė R., „Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija“, Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 96–115; Atsisiųsti >
 • Laužikas R., „Skaitmeninių duomenų saugojimas muziejuose“, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas, Vilnius, 2008, p. 37–44; Atsisiųsti >
 • „Learn the Terms: Megapixels and aperture and white balance, oh my!“, Digicam Guides; Nuoroda >
 • „Making your digital collecyions easier to discover“, JISC Digital Media; Nuoroda >
 • Malaiškienė E., „Skaitmeninimas Vilniaus universiteto bibliotekoje: nuo kompaktinio disko link strategijos“, Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 2010, p. 130–137.
 • Manžuch Z., Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: Europos Sąjungos strateginio požiūrio analizė [daktaro disertacija], Vilnius, 2007.
 • Manžuch Z., „Atminties institucijos: saugyklos, teatrai, lobynai ar duomenų bazės?“, Knygotyra, 2008, t. 51, p. 126–147; Nuoroda >
 • Manžuch Z., „Atminties problematika ir jos atspindžiai bibliotekininkystėje, muziejininkystėje ir archyvistikoje“, Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 94–104.
 • Manžuch Z., „Europos skaitmeninė biblioteka: vizija ir įgyvendinimo perspektyvos“, Bibliografija 2007: mokslo darbai, 2009, p. 29–42.
 • Manžuch Z., „Kultūros paveldo skaitmeninimas: teorija ir praktika“, Tarp knygų, 2002, Nr. 10, p. 21–24.
 • Manžuch Z., „Skaitmeninimas – naujas kultūros paveldo valdymo metodas“, Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas, Vilnius, 2009, p. 608–617.
 • Manžuch Z., Strateginis kultūros paveldo skaitmeninimo valdymas, Vilnius, 2015.
 • Manžuch Z., Glosienė A., „Kultūros paveldo objektų valdymas Europoje: svarbiausi strateginiai dokumentai“, Tarp knygų, 2003, Nr. 10, p. 9–11; Atsisiųsti >
 • Manžuch Z., Glosienė A., „Kultūros paveldo objektų valdymas Europoje: svarbiausi strateginiai dokumentai“, Tarp knygų, 2003, Nr. 11, p. 16–20; Atsisiųsti >
 • Meškelevičienė L., „Parengtas Lietuvos muziejų rinkinių kompiuterizavimo koncepcijos projektas“, Muziejininkystės biuletenis, 2001, Nr. 5–6
 • Meškelevičienė L., „Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EUREKA projektas MUSEUM ONLINE CATALOGUE Baltijos valstybėse“, Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 4
 • Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, Warszawa, 2012; Atsisiųsti >
 • „Metadata“, JISC Digital Media
 • „MINERVA skaitmeninio kultūros turinio kūrimo programų techninių gairių santrauka“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas, sud. D.  Mukienė, Vilnius, I dalis, 2009, p. 7–37.
 • Morrison Alex, Digital Strategy for Museums, 2017; Nuoroda >
 • Moutogianni K., Chatzichristos C., „Greek Cultural Collections: the Path to Europeana“, Uncommon Culture, 2011, vol. 2, no 3/4; Nuoroda >
 • Mukienė D., „Digital Publishing in Lithuanian Museums in 1995-2010“, Uncommon Culture: From Closed Doors to Open Gates, 2011, vol 2, No. 1(3); Nuoroda >
 • Mukienė D., „Lietuvoje siekiama sukurti ir plėtoti vientisą muziejinių vertybių automatizuotos apskaitos, skaitmeninimo, saugojimo, paieškos ir prieigos informacinę sistemą“, interneto svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“, www.emuziejai.lt; Atsisiųsti >
 • Mukienė D., „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)“, Muziejininkystės studijos, Vilnius, 2014, t. 3, p. 64–101.
 • Mukienė D., „Lietuvos integrali muziejų informacinės sistema (LIMIS)“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 17, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2015, p. 89–122
 • Mukienė D., „Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro 2009–2010 metų leidiniai“, interneto svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“, www.emuziejai.lt; Atsisiųsti >
 • Mukienė D., „Lietuvos muziejų virtualios parodos“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 17, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2015, p. 123–131
 • Mukienė D., „Muziejinių vertybių skaitmeninimas ir automatizuota apskaita“, Lietuvos muziejai, 2009, Nr. 2, p. 5–7
 • Mukienė D., „Skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose specialiųjų poreikių turintiems vaikams“, Muziejininkystės studijos, Vilnius, 2015, t. 4, p. 146–157.
 • Mukienė D., „The Creation and Development of Integrated Information System for Automated Stocktaking, Digitization, Preservation, Search and Access of Museum Valuables in Lithuania“, interneto svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“, www.emuziejai.lt; Atsisiųsti >
 • Mukienė D., „The Development of the Lithuanian Integral Information System for Automated Stocktaking, Digitisation, Preservation, Search, and Access to Museum Assets“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2; Nuoroda >
 • Museum informatics: people, information, and technology in museums, editors P. F. Marty, K. Burton Jones, New York, London, 2007.
 • „Muziejams rekomenduojama įsigyti fototechnika ir jos parametrai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 69; Atsisiųsti >
 • Muziejinių vertybių skaitmeninimas, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2009; Atsisiųsti >
 • Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, sud. S. Kvietkauskienė, Vilnius, 2015; Nuoroda >
 • Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016, sud. D. Sirgedaitė, Vilnius, 2016; Nuoroda >
 • Muziejinių vertybių skaitmeninimas: teorija ir praktika, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2009; Nuoroda >
 • „Muziejuose kaupiamų ir saugomų skaitmeninių objektų ir jų aprašomųjų metaduomenų bendrieji reikalavimai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 42–63; Atsisiųsti >
 • Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2011; Nuoroda >
 • Natale M. T, Piccininno M., „Digital Cultural Heritage and Tourism Recommendations for Cultural Institutions“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no 2 (12); Nuoroda >
 • Navarrete T., Mackenzie Owen J., „The Museum as Information Space: Metadata and Documentation“, Cultural Heritage in a Changing World, 2016; Nuoroda >
 • Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika, sud. R. Varnienė-Janssen, Vilnius, 2014.
 • Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015; Atsisiųsti >
 • Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazė
 • NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials, Humanities Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow, 2002–2003; Atsisiųsti >
 • Overview of collective licensing models and of DRM systems and technologies used for IPR protection and management (Kolektyvinių licencijavimo modelių ir skaitmeninių teisių valdymo sistemų ir technologijų, naudojamų intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir valdymui, apžvalga); Atsisiųsti >
 • „Pagrindiniai skaitmeninimo strateginiai dokumentai“, Vilniaus universiteto biblioteka; Atsisiųsti >
 • Parry R., Recording the Museum: Digital heritage and the technologies of change, Routledge, 2007.
 • Perez S., R., Cabrera-Umpierrez M., F., Arredondo M., T., „Technologies Lead to Adaptability and Lifelong Engagement with Culture Throughout the Cloud“,Cultural Heritage in a Changing World, 2016; Nuoroda >
 • Peukert A., „3D ins Museum? 3D models for museum usage? Procedures, technologies, possibilities, and challenges of 3D digitization for cultural heritage institutions, Berlin, January 26, 2015“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, 2 (12); Nuoroda >
 • Pierotti C., „Cultural Heritage plus Digital Technologies? A good omen for the future: Interview to Alberto Antinori, Roberto Angeletti e Antonello Buccella“, Digital meets Heritage; Nuoroda >
 • „Photographic Guidelines“, JISC Digital Media
 • Pyzik W., Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania, Warszawa, 2013; Atsisiųsti >
 • Poole N., „Strategic Collections Development“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6; Nuoroda >
 • Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet, Warszawa, 2014; Atsisiųsti >
 • Prokopčik M., „Daugiakalbių tezaurų rengimas ir adaptavimas: Lietuvos duomenų archyvo LiDa atvejis“, Informacijos mokslai, 2011, t. 57, p. 55–73; Atsisiųsti >
 • Prokopčik M., Timčenko T., „Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų LDK teismų knygų skaitmeninimas: nuo atvaizdų gamybos iki tyrimų bazės“, Knygotyra, 2013, t. 61, p. 278–298; Atsisiųsti >
 • Report on existing standards applied by European Museums (Ataskaita apie Europos muziejų taikomus standartus); Atsisiųsti >
 • „Rights statement guidelines“, Europeana Professional
 • RightsStatements.org; Nuoroda >
 • Rohde-Enslin S., „Museum-digital“, Uncommon Culture, 2011, vol. 2, no 3/4; Nuoroda >
 • Saulevičius D., „Programų paketo „FreeStudio“ panaudojimas ruošiant vaizdo medžiagą viešinti daugialypėje terpėje“, Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai 2010, Vilnius, 2010, p. 65–71.
 • Saulevičius D., „Planuojamų saugoti skaitmeninių bylų parametrai ir formatai“ [Rekomendacijos], Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika, Vilnius, 2011, p. 89–95.
 • Saulevičius D., „Vaizdo ir garso medžiagos tvarkymas“ [Rekomendacijos], Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai 2010, Vilnius, 2010, p. 60–64.
 • Simon N., „Visualizing the Tate’s Collection: What Open Data Makes Mossible“, Museum 2.0; Nuoroda >
 • Sirgedaitė D., „The Cooperation between State and Business Agencies in Pursuing Cultural Heritage Digitisation Projects in Science and Memory Institutions“, Uncommon Culture: From Closed Doors to Open Gates, 2011, vol 2, No. 1(3)“; Nuoroda >
 • Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2010; Nuoroda >
 • Stonkienė M., „Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje“, Informacijos mokslai, 2008, t. 44, p. 98–106; Nuoroda >
 • „Tai turėtume žinoti: teisės aktai, kuriais turime vadovautis vykdydami kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veiklas“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 23–41; Atsisiųsti >
 • The Europeana Professional Blog; Nuoroda >
 • „The Ultimate Guide to Learning how to use your first DSLR“, Digital Photography School; Nuoroda >
 • Truyen F., „Intellectual Property Rights: good or bad for Creativity in the Digital World?“, Cultural Studies Leuven; Nuoroda >
 • Truyen F., Colangelo C., „Reliving the past and revisiting the present through photographic heritage“, E-Space Photography; Nuoroda >
 • Truyen F., Waelde Ch., „Copyright, Cultural Heritage and Photography: A Gordian Knot?“, Cultural Heritage in a Changing World, 2016; Nuoroda >
 • Uhlir Z., „Digitization is not only making images: manuscript studies and digital processing of manuscripts“, Knygotyra, t. 51, p. 148–162; Nuoroda >
 • Uncommon Culture; Nuoroda > 
 • Understanding Metadata, Bethesda: National Information Standards Organization, 2004; Atsisiųsti >
 • „Useful Books, Magazines and Online Publications for Digital Imaging“, JISC Digital Media
 • „Useful Links to Imaging Manufacturers, Suppliers, Products and Services“, JISC Digital Media
 • Vaitkevičius V., „Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“: 2002–2010 m. patirtis“, Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010, p. 32–39.
 • Van Binnebeke E., Van Steen N., „Digitising the Furniture and Sculpture Collection in Belgium’s Royal Museums of Art and History“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6; Nuoroda >
 • Varnienė R., „Kartais pakanka tik vienos idėjos, kad gyvenimas pasikeistų…“, Tarp knygų, 2008, Nr. 3, p. 1–6; Atsisiųsti >
 • Varnienė R., „Bibliotekos skaitmeninėje terpėje: Skaitmeninių dokumentų informacijos sistemos projektas“, Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 124–140; Atsisiųsti >
 • Varnienė R., Daugiala G., „Virtuali skaitmeninio paveldo sistema – atminties institucijų sąveikos pagrindas“, Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010, p. 397–414; Atsisiųsti >
 • Varnienė R., Daugiala G., „Development of cultural heritage digitisation and Access: Lithuanian approach“, Expanding the knowledge economy: issues, applications, case studines, Amsterdam, 2007, Pt. 2, p. 1690–1697; Atsisiųsti >
 • Varnienė-Janssen R., „ES struktūrinių fondų parama kultūros paveldo skaitmeninimui“, Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010, p. 374–381.
 • Varnienė-Janssen R., „Lietuvių literatūros klasikos kūriniai – patogesnei prieigai“, Tarp knygų, 2014, Nr. 5, p. 3–5; Atsisiųsti >
 • Varnienė-Janssen R., Račkauskaitė N., „Lietuvių literatūros klasikos kūriniai arčiau kiekvieno“, Kultūros barai, 2014, Nr. 3, p. 45–48; Atsisiųsti >
 • Varnienė-Janssen R., Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010.
 • Varnienė-Janssen R., „Lietuvos kultūros paveldo ilgalaikio saugojimo strategija ir sklaidos programos“, Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010, p. 382–396; Atsisiųsti >
 • Varnienė-Janssen R., „Metodologiniai ir organizaciniai kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliografinės sklaidos aspektai: lietuviškoji koncepcija“, Bibliografija: mokslo darbai, 2011, p. 102–113; Atsisiųsti >
 • Varnienė-Janssen R., Juškys J., Račkauskaitė N., „Skaitmeninimo stebėsenos koncepcinis modelis: Lietuvos patirtis“, Informacijos mokslai, 2013, t. 64, p. 62–74; Nuoroda >
 • Varnienė-Janssen R., Laužikas R., Vaitkevičius V., Juškys J., „Skaitmeninto kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija“, Bibliografija: mokslo darbai, 2013, p. 43–55.
 • Varnienė-Janssen R., „Methodological and Organizational Aspects of Digitization and Bibliographic Access of Cultural Heritage: Lithuanian Approach“, World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, 2009; Atsisiųsti >
 • Varnienė-Janssen R., „VEPS – langas į vientisą Lietuvos kultūros paveldo turinį“, Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010, p. 17–31.
 • Varnienė-Janssen R., „Virtual Electronic Heritage System: Digital Content and Electronic Services for Lithuania and Europe“, Bibliotheca Baltica Newsletter, Nr. 21, 2011, p. 9–16.
 • Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010
 • Villaespesa E., „Digital audience research report: understanding visitors’ motivations and usage of the online collections“, Tate; Nuoroda >
 • „Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninimo gairės“, Vilniaus universiteto biblioteka; Atsisiųsti >
 • Hughes L., „Why digitize? The costs and benefits of digitization“, Digitising collections: strategic issues for the information manager, London: Facet Publishing, 2004; Atsisiųsti >
 • Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, red. D. Galas, Warszawa, 2011; Atsisiųsti >